Валентина Гвоздія обрано Віце-Президентом Комітету Експертів Ради Європи з питань захисту прав адвокатів

6-8 квітня в  Страсбургу (Франція) проходила перша зустріч Комітету експертів Ради Європи з питань захисту прав адвокатів. Україну в складі цього комітету представляє заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій. За результатами голосування його обрано Віце-Президентом цього надважливого робочого органу у складі Ради Європи.

Про це повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

У 2020 році Європейський комітет Ради Європи з правового співробітництва (CDCJ) провів дослідження щодо доцільності нового, обов’язкового або необов’язкового, європейського правового інструменту щодо професії адвоката.

Комітет міністрів на основі цього дослідження погодився на створення комітету експертів із захисту прав адвокатів (CJ-AV) під керівництвом Європейського комітету з правового співробітництва (CDCJ).

Очікується, що CJ-AV розробить «проект правового документу, спрямованого на посилення захисту професії адвоката та права займатися цією професією без упереджень чи обмежень» до грудня 2023 року.

Очікується, що, працюючи під керівництвом CDCJ, CJ-AV буде консультуватися з CDCJ на кожному етапі підготовки проекту правового інструменту та враховувати їхні коментарі. CJ-AV має підготувати пропозиції для розгляду CDCJ щодо характеру правового інструменту, обов’язкового чи необов’язкового, враховуючи додаткову цінність наявних варіантів. CDCJ на своєму пленарному засіданні розгляне пропозицію(и), підготовлену(-и) CJ-AV, і порекомендує Комітету міністрів характер правового документа у світлі розроблених положень проекту документа.

Відповідно до компетенції CJ-AV, проект правового документа має передбачати повний набір мінімальних стандартів, що стосуються права адвокатів вільно здійснювати свою професійну діяльність та забезпечити захист та незалежність професії. Це може включати створення механізму, якому доручається впровадження стандартів державами-членами, або надання вказівок щодо їх застосування.

Основною вимогою у розробці відповідного правового інструменту відповідно до компетенції CJ-AV є необхідність сформулювати фундаментальні принципи та правила, які захищають права людини, демократію та верховенство права, забезпечуючи при цьому взаємодоповнення з уже існуючими стандартами в цих сферах, а також усунення існуючих правових прогалин, якщо такі є.

Спираючись, насамперед, на досвід Ради Європи в цій сфері, майбутній інструмент також має належним чином враховувати відповідні ініціативи інших міжнародних, наднаціональних та регіональних форумів, щоб забезпечити спільну правову базу.