Відмова замовника від договору підряду є підставою для задоволення вимоги про повернення невикористаної частини авансу

КГС ВС у справі № 910/17235/20 дійшов висновку, що відмова замовника від договору підряду є підставою для задоволення вимоги про повернення невикористаної частини авансу (виконаного однією стороною у припиненому зобов`язанні) відповідно до вимог статті 1212 ЦК України.

Предметом позову у цій справі є повернення попередньої оплати за договором підряду у зв`язку з відмовою замовника від договору. Підставою позовних вимог позивачем визначено статтю 1212 ЦК України.

Статтею 849 ЦК України встановлено три окремі (самостійні) підстави для відмови замовника від договору підряду та, відповідно, різні правові наслідки такої відмови. Зокрема, частиною другою цієї статті передбачено право замовника на відмову від договору підряду у разі коли підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим. При цьому наслідком такої відмови є виникнення у замовника права вимагати відшкодування збитків підрядником. Положення вказаної статті не містять права замовника на повернення попередньої оплати за договором.

Правова природа, підстави виникнення і доведення наявності підстав для стягнення збитків або повернення безпідставно набутого майна є відмінними і такими, що врегульовані різними нормами матеріального права.

На думку колегії суддів, суди попередніх інстанцій, встановивши, що позивач (замовник) відмовився від договору на підставі приписів частини другої статті 849 ЦК України, з урахуванням принципу «Jura novit curia» («Суд знає закони»), мали застосувати до спірних правовідносин відповідні норми матеріального права (глави 25 «Відшкодування збитків у сфері господарювання» ГК України та глави 82 «;Відшкодування шкоди», главу 61 «Підряд» розділу ІІІ «Окремі види зобовязань» книги пятої «Зобов`язальне право» ЦК України) та відповідний спосіб захисту. Тобто, у цій справі позивач (замовник), який на підставі частини другої статті 849 ЦК України відмовився від договору, має право вимагати від відповідача (виконавця) відшкодування збитків, що виключає можливість застосування до спірних правовідносин приписів статті 1212 ЦК України, на підставі якої позивач звернувся з вимогами до суду.

З огляду на викладене, ВС у складі колегії суддів, яка розглядає справу № 913/703/20 вважає за необхідне відступити від висновків (уточнити висновки), які викладені у постанові КГС ВС від 24.11.2021 у справі № 910/17235/20 щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме, приписів статей 849 та 1212 ЦК України, у зв`язку з чим справу № 913/703/20 слід передати на розгляд ОП КГС ВС.

Ухвала КГС ВС від 21.07.2022 в справі № 913/703/20 https://reyestr.court.gov.ua/Review/105371705