Відносини адвоката з клієнтами в аспекті дисциплінарної практики: адвокат Ася Тарасова

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Відносини адвоката з клієнтами в аспекті дисциплінарної практики. Особливості договірних відносин з клієнтом під час надання правової допомоги та гонорарні питання”, Тарасова Ася, адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ розповіла про початок відносин адвоката з клієнтом до та після укладання договору про надання правової допомоги.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає дотримання Правил Адвокатської етики як одного з основних професійних обов’язків адвоката. Правила слугують обов’язковою для використання системою орієнтирів при збалансуванні, практичному узгодженні своїх багатоманітних, іноді суперечливих прав та обов’язків відповідно до статусу, основних завдань адвокатури і принципів її діяльності, визначених Конституцією, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законодавчими актами також закріплюють єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів адвоката.

Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених Законом.

Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є порушення Правил адвокатської етики.

Загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики:

 • Дисциплінарні стягнення лише за винні порушення
 • Адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному стягненню доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням КДКА або ВКДКА
 • Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчинені дисциплінарного проступку
 • Звинувачення адвоката не можуть ґрунтуватись на припущеннях
 • Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги (частина 1 статті 22 Закону, стаття 14 ПАЕ).

Практичні рекомендації щодо змісту договору для уникнення привидів для скарг:

 • дотримуватись форми договору
 • указувати дату укладання договору
 • зазначати конкретний вид правової допомоги та назви установи , де здійснюється, перелік інстанції
 • чітко визначити права та обов’язки сторін
 • зазначити відповідальність сторін
 • зазначити конкретні строки або обставини, щодо строків дії договору
 • умови розірвання договору
 • кількість примірників для сторін
 • розробити додатки до договору ( про гонорар, акт виконаних робіт тощо).

Підстави для відмови в укладанні договору про надання правової допомоги :

 • В разі конфлікту інтересів
 • Доручення на виконання виходять за межі професійних прав і обов’язків адвоката
 • Результат якого бажає клієнт або засоби його досягнення є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, ПАЕ
 • Адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом
 • Виконання договору може призвести до розголошення адвокатської таємниці
 • Адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка бере участь в судочинстві, кримінальному провадженні тощо
 • Виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членам його сім’ї, професійним обов’язкам, інших обставин, пов’язаних з конфліктом інтересів .(стаття 28 Закону)

Стосовно прийняття доручення адвокатом від клієнта, то потрібно дотримуватись наступних рекомендацій:

Особи від яких адвокат може прийняти доручення (стаття 15 ПАЕ) :

 • встановлена особа
 • згода клієнта
 • згода на обробку персональних даних
 • документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних
 • зазначення всіх засобів зв’язку

З’ясування всіх відомих клієнту обставин:

 • вивчення всіх документів
 • переконання у наявності фактичних і правових підстав для виконання доручення
 • викладення їх клієнту, в загальних рисах попередити про час і обсяг правові наслідки досягнення результату, яких бажає клієнт (стаття 18 ПАЕ).
 • залишати собі тільки копії документів
 • попередити про всі ризики, в разі високої ймовірності небажаного результату закріпити в договорі або додатку

Неприпустимість конфлікту інтересів

 • обов’язково письмові згоди клієнта