Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого внаслідок ДТП, щомісячними платежами та одноразовим платежем одночасно не передбачено жодним законом

КЦС ВС виснував, що страхове відшкодування особі, яка має право на отримання страхового відшкодування на підставі п. 1 ч. 1 ст. 1200 ЦК України (дитині – до досягнення нею вісімнадцяти років (учню, студенту – до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ним двадцяти трьох років)), може здійснюватися одним із таких способів:

1) шляхом виплати щомісячних платежів до досягнення особою відповідного віку, за умови відсутності випадків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 1202 ЦК України, для стягнення одноразового платежу;

2) шляхом виплати одноразової виплати (але не більше як за три роки наперед) у разі існування випадків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 1202 ЦК України, та подальшої виплати щомісячних платежів до досягнення особою відповідного віку із виключенням суми одноразової виплати.

Водночас законом не передбачено одночасного стягнення на користь особи, яка перебувала на утриманні померлого, як щомісячних платежів, так і одноразової виплати за один і той самий період, оскільки це призводить до подвійного стягнення коштів з відповідальної особи за одне і те ж правопорушення.

Зазначена позиція ґрунтується, зокрема, на системному тлумаченні п. 27.2 ст. 27 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», статей 1200 та 1202 ЦК України, якими визначено два альтернативні способи відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого, – щомісячними платежами або одноразовим платежем (не більше ніж за три роки).

У цій справі після смерті матері внаслідок ДТП дочка, яка перебувала на її утриманні, звернулася до МТСБУ з позовом про відшкодування шкоди у зв’язку із втратою годувальника. Суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, задовольнив вимоги позивачки про відшкодування шкоди, завданої смертю її матері в ДТП, щомісячними платежами до  закінчення навчання, але не більше як до досягнення дочкою 23 років, та одноразовою виплатою за рахунок коштів МТСБУ в межах ліміту відповідальності. 

Верховний Суд дійшов висновку про можливість стягнення на користь особи страхового відшкодування одноразовим платежем відповідно до ч. 1 ст. 1202 ЦК України.

Водночас, стягуючи на користь позивачки страхове відшкодування одноразовим платежем (за три роки), суди не врахували, що до закінчення її навчання залишилося 2 роки і 9 місяців, а тому сума страхового відшкодування підлягає зменшенню.

Таким чином, з огляду на те, що відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілої, на користь позивачки МТСБУ здійснює шляхом одноразової виплати, немає правових підстав для стягнення з МТСБУ щомісячних платежів.   

Постанова Верховного Суду від 31 травня 2023 року у справі № 686/1866/22 (провадження № 61-2968св23) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/111251199.