Воєнний стан і мобілізація працівників: відповіді на актуальні питання надала адвокат Вікторія Поліщук

Адвокат Вікторія Поліщук, голова Комітету з трудового права НААУ, член Комітету з питань альтернативного врегулювання спорів, що діє у складі НААУ провела у Вищій школі адвокатури НААУ вебінар «Воєнний стан і мобілізація працівників: відповіді на актуальні питання».

Під час вебінару лектор обговорила з аудиторією наступні питання:

 • .Мобілізація працівників: законодавство, порядок оформлення та виплати.
 • Воєнний стан і мобілізація: огляд тематичної судової практики.
 • Звільнення осіб, призваних на військову службу: заборони та обмеження.
 • Наслідки звільнення працівника, призваного на військову службу.
 • Порядок прийняття на роботу працівників на місце мобілізованих працівників. Строкові трудові договори. Договори цивільно — правового характеру.
 • Практика Верховного Суду у справах про встановлення факту трудових відносин.

Роботодавець повинен керуватися порядком організація та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних https://ips.ligazakon.net/document/view/KP160921?an=280 та знати про наступне:

 • прийняття на роботу тільки тих працівників, в яких наявні всі військовооблікові документи (військові квитки або тимчасові посвідчення);
 • про приписку до призовних дільниць), відповідно, що посвідчують взяття їх
 • на військовий облік;
 • надсилання до відповідних ТЦК повідомлень про зміну облікових даних
 • призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи у 7-денний строк;
 • забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов’язаних, а також взаємодія з ТЦК щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них.

Ведення військового облік на підприємстві полягає в наступному:

 • перевірка при прийнятті на роботу у кандидатів військових документів;
 • оформлення особових карток;
 • повідомлення військоматів про зміну облікових даних;
 • ведення журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку;
 • подання списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
 • повідомлення військоматів про посадових осіб, які порушують військовий облік.

Повноваження особи, уповноваженої за ведення військового обліку на підприємстві визначені у листі Мінсоцполітики від 25.12.2013 № 564/13/116-13.

До кінця 2022 року відповідальність за недотримання порядку про військовий облік для громадян та підприємств не передбачено.

Після закінчення перехідного періоду: за порушення правил військового обліку, штраф для військовозобов’язаних становить від 510 до 850 гривень, згідно зі ст. 210 КУпАП. За повторне порушення упродовж року – від 850 до 1700 гривень.

Штраф для керівників підприємств – від 3400 до 5100 грн. За повторне порушення упродовж року – від 5100 до 8500 грн.

Повістка видається для того, щоб громадянин з’явився до Територіального центру комлектування (ТЦК) для уточнення його військово-облікових даних та стану здоров’я.

Отримання повістки не означає призов до лав ЗСУ чи інших збройних формувань держави.

Якщо працівник мобілізований або підпадає під статтю 119 КЗпП, то його звільнити не можуть.

Особливості звільнення осіб, призваних на військову службу:

 • забороняється «замінювати» підстави звільнення;
 • забороняється звільняти заднім числом;
 • особа сама не може написати заяву на звільнення.

Можливі шляхи виконання посадових обов’язків мобілізованого працівника:

 • оформлення строкового трудового договору з новим працівником;
 • тимчасово покласти виконання обов’язків мобілізованого працівника на іншого працівника підприємства
 • договір цивільно — правового характеру (ЦПХ)

У воєнний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише за контрактом і в добровільному порядку. Жінки, які не перебувають на військовому обліку за відповідними військовообліковими спеціальностями, можуть бути призвані на військову службу виключно за власною згодою. Це подвійний стандарт, який суперечить статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на облік військовозобов’язаних.

В огляді судової практики щодо встановлення факту трудових відносин Вікторія Поліщук проаналізувала правові висновки і судовий підхід Верховного Суду, зокрема:

Постанова Верховного Суду від 08 травня 2018 року в справі №127/21595/16-ц (провадження № 61-10203св18):

«Предметом трудового договору є власне праця працівника в процесі виробництва, тоді як предметом договору цивільно-правового характеру є виконання його стороною певного визначеного обсягу робіт.»

Постанова Верховного Суду від 09 лютого 2021 року у справі № 279/6702/19 (провадження № 61-13754св20):

«Суди при вирішенні спору також правильно врахували, що наявні в матеріалах справи колективні звернення, в тому числі і працівниці, до керівництва закладу, так і до управління Держпраці з приводу порушення трудових прав, свідчать про відсутність вільної згоди цих осіб у прийнятті рішення щодо укладання з навчальним закладом цивільно-правових угод, а є вимушеною мірою.»

Постанова Верховного Суду від 31.03.2021 р. по справі №185/3775/17 (провадження № 61-22288св19):

«Встановлення факту наявності трудових відносин між робітником і роботодавцем можливе при встановленні виконання робітником трудових функцій, підпорядкування робітника правилам внутрішнього трудового розпорядку, забезпечення робітнику умов праці та виплати винагороди за виконану роботу.»