Висновок Етичної ради щодо невідповідності кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності не підлягає судовому оскарженню: ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення у справі, у якій позивач просив визнати незаконним і скасувати рішення Етичної ради про його невідповідність критеріям професійної етики та доброчесності для зайняття посади члена Вищої ради правосуддя.

Касаційний адміністративний суд у складі ВС відмовив у відкритті провадження в цій справі, зазначивши, що спір, якого стосується позов, не підлягає судовому розгляду.

Велика Палата ВС погодилася з позицією КАС ВС, вказавши, що вона відповідає висновкам, викладеним у постанові ВП ВС від 10 листопада 2022 року у справі № 990/120/22.

Залишаючи ухвалу КАС ВС без змін, Велика Палата ВС акцентувала на тому, що Етична рада є допоміжним органом, який лише сприяє суб’єктам обрання (призначення) членів ВРП у встановленні відповідності кандидата на цю посаду критеріям професійної етики та доброчесності, не маючи при цьому повноважень ухвалювати остаточне рішення щодо призначення на цю посаду або звільнення з неї.

Остаточні рішення, які створюють правові наслідки для кандидатів на посаду членів ВРП, ухвалюються саме за результатами голосування з’їзду суддів України, з’їзду адвокатів України, всеукраїнської конференції прокурорів, з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, Верховної Ради України (щодо обрання членів ВРП), а також Президентом України (щодо їх призначення).

Висновки Етичної ради щодо відповідності або невідповідності кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності самі собою не мають наслідком обрання / призначення на відповідну посаду, а є лише однією з умов для розгляду цих питань компетентним органом (етапом у процедурі обрання / призначення члена ВРП), тобто не зумовлюють самостійних правових наслідків, а тому й не можуть бути самостійним предметом судового розгляду.

Таким чином, спір з Етичною радою з приводу оскарження її рішень, дій або бездіяльності (крім як щодо оцінювання членів ВРП), зокрема оскарження висновку щодо відповідності кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності, а також списку кандидатів, рекомендованих для обрання на цю посаду, не належить до юрисдикції судів України (у тому числі його не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства), а Етична рада в таких правовідносинах не є суб’єктом владних повноважень, який може бути відповідачем.

Водночас до предметної юрисдикції адміністративного суду належать спори щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Етичної ради у зв’язку з оцінюванням нею членів ВРП, як це визначено в п. 5 розд. II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 14 липня 2021 року № 1635-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» і п. 3 розд. VII «Перехідні положення» КАС України в редакції цього Закону.

Постанова ВП ВС від 23 березня 2023 року у справі № 990/161/22 (провадження № 11-151заі22) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/110111446.