Висновок про застосування норм права, передбачених частинами 3, 5 ст. 219 КПК, у їх взаємозв’язку з положеннями ст. 290 цього Кодексу

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд закрив кримінальне провадження щодо ОСОБА_8 за частинами 1, 2 ст. 303 КК на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК, після повідомлення особі про підозру.

23.07.2021 в ході судового розгляду захисник обвинуваченої ОСОБА_8 подав клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК. 09.11.2021 суд першої інстанції розглянув це клопотання та закрив кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК, після
повідомлення особі про підозру.

Апеляційний суд залишив без зміни цю ухвалу.

У касаційній скарзі прокурор, серед іншого, вказує, що висновок місцевого суду про закінчення строку досудового розслідування 09.11.2020 є безпідставним. Обґрунтовує свою точку зору тим, що КПК встановлює правила обчислення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження днями та місяцями, а посилання суду на час відправлення повідомлення про
відкриття стороні захисту матеріалів провадження для ознайомлення о 17:26
09.11.2020 не ґрунтується на вимогах закону, як і похідні від цього висновки.

Позиція ККС: залишено без зміни ухвалу апеляційного суду.

Обґрунтування позиції ККС: ККС встановив, що у цьому кримінальному
провадженні обвинувальний акт було скеровано до суду поза межами строку
досудового розслідування.

Відомості про кримінальні правопорушення за частинами 1, 2 ст. 303 КК було внесено до ЄРДР 30.07.2019.

09.09.2020 ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів,
передбачених частинами 1, 2 ст. 303 КК, які за змістом висунутого
обвинувачення не є тяжкими чи особливо тяжкими злочинами проти життя та
здоров’я особи в контексті застосування п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Строк досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні після повідомлення про підозру ОСОБА_8 не продовжувався.

Як установлено судами попередніх інстанцій, 06.11.2020 прокурор у порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК доручив слідчому повідомити сторону захисту про завершення досудового розслідування та надати їй доступ до матеріалів досудового розслідування. Цього ж дня слідчий склав відповідні повідомлення про завершення досудового розслідування, які надіслав стороні захисту поштою лише 09.11.2020. Отже, днем завершення досудового розслідування в цьому
кримінальному провадженні є 09.11.2020.

Доводи прокурора, які спираються на ч. 5 ст. 219 КПК у їх взаємозв’язку з положеннями частин 3–6 ч. 1 ст. 115 КПК, ККС уважає обґрунтованими, оскільки направлення поштою стороні захисту письмового повідомлення о 17:26 у завершальний день досудового розслідування узгоджується з указаними вище
вимогами кримінального процесуального закону, які не пов’язані зі встановленням часу завершення досудового слідства.

Відповідно до протоколу про надання доступу до матеріалів досудового
розслідування, підозрювана ОСОБА_8 та її захисник ОСОБА_6 ознайомилися з
цими матеріалами в повному обсязі 18.11.2020. Того ж дня сторона захисту
отримала копії обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового
розслідування.

З огляду на те, що повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування в цьому провадженні направлено стороні захисту 09.11.2020 (останній день двомісячного строку розслідування), а період ознайомлення з матеріалами справи тривав з 10.11.2020 по 18.11.2020, останнім днем звернення до суду з обвинувальним актом є 18.11.2020.

У цьому провадженні обвинувальний акт було складено і вручено стороні захисту 18.11.2020, натомість скерований до суду лише 20.11.2020, тобто поза
межами строку, визначеного положеннями ст. 219 КПК.

Висновок про застосування норм права, передбачених частинами 3, 5 ст. 219 КПК, у їх взаємозв’язку з положеннями ст. 290 цього Кодексу: у правовій ситуації, коли стороною обвинувачення обов’язок повідомлення сторони захисту
про завершення досудового розслідування та надання доступу до його матеріалів виконано шляхом направлення слідчим відповідного письмового
повідомлення в останній день строку досудового розслідування, визначеного ч.
3 ст. 219 КПК, останнім днем звернення до суду з обвинувальним актом, тобто
днем закінчення досудового розслідування, є день, коли сторона захисту
реалізувала своє право на ознайомлення з матеріалами досудового
розслідування в порядку, передбаченому ст. 290 КПК.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 15.02.2023 у справі No 354/1129/20 https://reyestr.court.gov.ua/Review/109075158