За яких умов суд роз’яснює судові рішення? Які судові рішення підлягають роз’ясненню?

Чи підлягає роз’ясненню постанова суду касаційної інстанції про залишення без змін ухвали суду апеляційної інстанції про закриття провадження у справі?

Відповідно до ч. 1 ст. 245 ГПК України за заявою учасників справи, державного виконавця, приватного виконавця суд роз’яснює судове рішення, яке набрало законної сили, не змінюючи змісту судового рішення.

Виходячи зі змісту наведеної норми роз’яснення судового рішення – це засіб виправлення недоліків судового акта, який полягає в усуненні неясності
судового документа. Тобто йдеться про викладення судового рішення у більш чіткій і зрозумілій формі. Необхідність такого роз’яснення виникає через неоднозначне розуміння рішення суду з метою його виконання.

Здійснюючи роз’яснення судового рішення, суд викладає більш повно і зрозуміло ті частини рішення, розуміння яких викликає труднощі, не вносячи змін до рішення по суті і не торкаючись тих питань, які не були предметом судового розгляду. Якщо фактично порушується питання про зміну рішення, або про внесення до нього нових даних, або про роз’яснення мотивів прийняття рішення, або фактично про встановлення чи зміну способу і порядку виконання рішення, то господарський суд відмовляє в роз’ясненні рішення.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Частиною 2 ст. 245 ГПК України встановлено, що подання заяви про роз’яснення судового рішення допускається, якщо судове рішення ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред’явлене до примусового виконання.

Із зазначеної норми вбачається, що роз’ясненню підлягають не всі судові рішення, а лише ті, які підлягають виконанню, порядок здійснення якого визначено Законом України від 2 червня 2016 року No1404-VIII “Про виконавче
провадження”.

Постанова суду касаційної інстанції, якою залишено без змін ухвалу суду апеляційної інстанції про закриття провадження у справі, не є судовим рішенням, право на роз’яснення якого передбачено ст. 245 ГПК України, оскільки вона не підлягає виконанню в порядку, визначеному Законом України “Про виконавче провадження”.

Ухвала КГС ВС від 23.12.2020 у справі No 914/2259/17 – http://reyestr.court.gov.ua/Review/93742884.