Законопроект про нотаріат може призвести до втрати державою контролю за здійсненням делегованих нею повноважень

У Верховній раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності» за номером 5644. Авторкою законопроєкту є народна депутатка Ірина Фріз.

Про це йдеться у картці законопроєкту, розміщеному на сайті ВРУ.

Відповідно до висновку Головного науково-експертного управління, законопроєкт містить ряд недоліків та не слідує заявленій меті.

Одним з концептуальних положень проекту є розширення повноважень Нотаріальної палати України (далі – НПУ), зокрема, передання їй низки повноважень, що належать Міністерству юстиції України щодо здійснення контролю за організацією нотаріату, проведення перевірки за діяльністю нотаріату, діловодством, визначення порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю та його проведення, реєстрація нотаріальної діяльності, визначення вимог до нотаріального офісу, вирішення питання про припинення нотаріальної діяльності нотаріуса тощо.

Передбачається також, що Вища кваліфікаційна комісія нотаріату буде утворюватися відтепер при НПУ. Відповідно до чинної норми Закону вона утворюється при Міністерстві юстиції України (нова редакція ст. 2-1, зміни до ст. ст. 10, 24, 25, 30-1, 33 Закону тощо).

Звертаємо увагу на те, що передача НПУ контролюючих функцій від Міністерства юстиції України означає передачу їй відповідних повноважень центрального органу виконавчої влади. При цьому, відповідно до ч. 1 нової редакції ст. 2-1 Закону Міністерство юстиції України практично втрачає свої регулятивні та контрольні функції стосовно нотаріусів. Однак, враховуючи передбачену Законом специфіку нотаріальної діяльності, яка полягає в тому, зокрема, що «нотаріальна діяльність – незалежна професійна діяльність, що здійснюється нотаріусами України щодо вчинення нотаріальних дій та виконання інших повноважень, делегованих державою» (нова ст. 1-1 Закону), а також те, що «нотаріус – це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність…» (нова редакція ч. 1 ст. 3 Закону), це може призвести до втрати державою контролю за здійсненням делегованих нею повноважень.

Положеннями проекту недостатньо чітко визначено й правовий статус НПУ. У проекті йдеться лише про те, що вона є «неприбутковою юридичною особою, має свою печатку і здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону та свого статуту» (нова редакція ст. 16 Закону).