Зміни у частині бронювання працівників у 2023 році: адвокат Вікторія Поліщук

Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, керівник Центру ВША НААУ, розповіла про ключові зміни у частині бронювання працівників у 2023 році під час вебінару «Військовий облік та бронювання працівників: нові роз’яснення і практика – 2023», що відбувся у Вищій школі адвокатури.

На сьогодні у питанні бронювання працівників слід керуватися:

 • Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» від 4 листопада 2022 року № 2732-IX;
 • Порядком бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, затвердженим Постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76;
 • Листом Мінекономіки від 06.02.2023 р. № 2704-20/4897-03 щодо порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану;
 • Роз’ясненням до нового Порядку бронювання військовозобов’язаних для підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу: як це зробити та куди звертатись, наданим Міністерством аграрної політики та продовольства України від 9 лютого 2023 року.

Під час дії воєнного стану бронювання військовозобов’язаних може також здійснюватися за списком військовозобов’язаних, поданим у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку відповідним органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією.

Де можливе бронювання?

 • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
 • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
 • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
 • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Мінекономіки наказом від 17.02.2023 р. № 952 затвердило критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки.

Їх затверджено на виконання пп. 4 п. 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою КМУ від 27.01.2023 р. № 76 (далі – Порядок).

Як приймається рішення?

Орган, до якого надійшло звернення підприємства, зобов’язаний розглянути його на відповідність підприємства критеріям та за результатами розгляду прийняти рішення.

Рішення про відповідність підприємства критеріям і визначення його критично важливим повинне містити інформацію про:

 • код ЄДРПОУ підприємства;
 • його номер платника податків;
 • повне та скорочене найменування підприємства;
 • критерії, яким відповідає підприємство.

Рішення про невідповідність підприємства цим критеріям повинне містити інформацію про відмову з обґрунтуванням невідповідності критеріям.

Копію рішення про відповідність підприємства критеріям і визначення його критично важливим такий орган надсилає також до Мінекономіки та Генерального штабу Збройних сил (СБУ, Служби зовнішньої розвідки).

Бронювання військовозобов’язаних здійснюється згідно з рішенням Мінекономіки за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, погодженими Генеральним штабом Збройних Сил (військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ, Службі зовнішньої розвідки, – за списками, погодженими СБУ, Службою зовнішньої розвідки).

У рішенні Мінекономіки зазначається строк дії відстрочки, який не може перевищувати:

 • строку проведення мобілізації — для військовозобов’язаних, зазначених в абзаці другому пункту 1 Порядку;
 • шість місяців — для військовозобов’язаних, зазначених в абзацах третьому — п’ятому пункту 1 Порядку.

Кого заборонено бронювати?

Головнокомандувач ЗСУ ухвалив рішення щодо заборони бронювання військовозобовʼязаних, які мають військово-облікові спеціальності:

 • рядового, сержантського та старшинського складу: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140. 143,144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569.
 • офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08. 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47,49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Який алгоритм бронювання?

Формуємо та подаємо пропозиції щодо потреби в бронюванні військовозобовʼязаних, обґрунтувавши в супровідному листі необхідність надання відстрочки працівникам для виконання завдань із задоволення потреб Збройних Сил, інших формувань та населення в умовах правового режиму воєнного стану.

Заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

Надана відстрочка від призову підлягає анулюванню у разі:

 • закінчення строку її дії;
 • завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення;
 • ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації;
 • звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації.

Серед типових помилок під час бронювання виокремлено:

 • внесення до списків громадян України, які не перебувають на військовому обліку військовозобов’язаних у відповідних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (відсутня відмітка ТЦК та СП у військово-облікових документах військовозобов’язаного про взяття на військовий облік);
 • відсутність у списках інформації про військове звання та/або військовооблікову спеціальність військовозобов’язаного;
 • необґрунтоване перевищення 50 % співвідношення кількості заброньованих військовозобов’язаних і тих, які пропонуються до бронювання, до кількості військовозобов’язаних;
 • подання на погодження до Генерального штабу Збройних Сил України списків підприємствами, установами, організаціями (відповідно до Порядку списки до Генерального штабу Збройних Сил України на погодження подають органи державної влади, інші державні органи);
 • відсутність списку за формою згідно з додатком 1 до Порядку та довідки про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 до Порядку, підписаних керівником підприємства, установи, організації шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису (у разі подання в електронній формі);
 • відсутність інформації про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.