Звернення Голови НААУ до Комісії з питань правової реформи при Президентові України щодо усунення дискримінаційних умов оподаткування адвокатської діяльності

Шановний Сергій Костянтинович!

Від імені всієї адвокатської спільноти звертаюся до Вас як до Голови Комісії з питань правової реформи при Президентові України!

Адвокатура України – незалежний конституційний самоврядний інститут, на який покладено функцію надання професійної правничої допомоги. Конституцією України визначено, що незалежність адвокатури гарантується. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

Наразі адвокатську спільноту складають понад 60 тисяч адвокатів, з них понад 7 тисяч адвокатів надають безоплатну правничу допомогу вразливим верствам населення. Кількість адвокатів в Україні стабільно зростає, що свідчить про соціальний престиж цієї професії, повагу та довіру до неї в українському суспільстві, а також затребуваність адвокатських послуг. Така тенденція також підвищує загальний рівень правової культури, формує у суспільстві практики цивілізованого правового вирішення спорів, застосування законних засобів захисту своїх прав і свобод.

Особливим викликом для професійної діяльності адвокатів стали останні півтора року, коли в Україні внаслідок поширення пандемії Covid-19 були встановлені численні обмеження. В умовах підвищених ризиків для здоров’я кожного, адвокати продовжували захищати права і свободи, представляти в судах законні інтереси громадян та юридичних осіб.

Водночас, адвокати здійснюють свою діяльність в умовах дискримінаційного податкового законодавства, яке не повністю враховує виняткову конституційну та соціальну роль цієї професії та інші особливості здійснення адвокатської діяльності, що відрізняють її від діяльності фізичних-осіб підприємців, які працюють з метою отримання прибутку. У періоди запровадження карантину податкове навантаження особливо давалося взнаки, і часто саме економічні причини змушували адвокатів зупиняти свою діяльність.

На думку адвокатської спільноти, поточна ситуація вимагає цілісного підходу до внесення змін до податкового законодавства.

Указом Президента України № 231/2021 затверджено Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки. Стратегія, зокрема визначає і пріоритети удосконалення інституту адвокатури, одним із яких є удосконалення організаційно-правових форм здійснення адвокатської діяльності.

Також, 2 липня 2021 року Радою адвокатів України затверджено Стратегію розвитку Національної асоціації адвокатів України на 2021-2025 роки, яка враховує основні напрямки удосконалення інституту адвокатури, передбачені Стратегією розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки, затвердженою Указом Президента України.

Адвокатура підтримує необхідність скоординованої реалізації двох стратегічних документів на основі відкритої дискусії та погодження спільних зусиль та конкретних ініціатив.

Одним із таких перших спільних кроків може стати зміна умов оподаткування адвокатської діяльності. Так, з метою посилення гарантій адвокатської діяльності і професійних прав адвокатів, удосконалення організаційно-правових форм здійснення адвокатської діяльності Національна асоціація адвокатів України ініціює пропозиції (зміни) до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. Зокрема, ідеться про право адвоката як фізичної особи, що

провадить незалежну професійну діяльність, сплачувати податки спрощеною системою оподаткування та сплачувати єдиний податок відповідної групи.

Розроблені НААУ пропозиції відповідають реальним потребам інституту адвокатури та забезпечать справедливі і рівні умови оподаткування доходів, отриманих адвокатами як самозайнятими особами (фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність).

Враховуючи викладене, направляємо розроблені пропозиції до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність та просимо Вас обговорити дану ініціативу в рамках очолюваної Вами Комісії та в подальшому запропонувати Президентові України Володимиру Зеленському подати до Верховної Ради України такий законопроект у рамках реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя.

З повагою,

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова