Звільнення директора без згоди засновників в умовах воєнного стану: адвокат Дмитро Навроцький

Дмитро Навроцький, адвокат, керуючий партнер АО SENSUM, член комітету з трудового права НААУ провів у Вищій школі адвокатури НААУ вебінар на тему: «Звільнення директора без згоди засновників в умовах воєнного стану».

Під час вебінару були висвітлені наступні питання:

 • Підстави для звільнення директора без згоди засновників;
 • Алгоритм дій директора для правильного звільнення;
 • Документи, які складаються під час такого звільнення;
 • Судовий захист прав директора на звільнення;
 • Виконання судового рішення та практичні проблеми.

Відповідно до ст. 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Використання примусової праці забороняється.

За змістом ст. 22 КЗпП України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору не допускається.

Частиною 1 ст. 38 КЗпП України передбачено, що працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору (ч. 3 ст. 38 КЗпП України).

Для визначення правової підстави розірвання трудового договору значення має сам лише факт порушення законодавства про працю, що спонукало працівника до розірвання трудового договору з власної ініціативи, а не поважність чи неповажність причин такого порушення та істотність порушення трудових прав працівника.

У разі звільнення директора без згоди засновників, останньому потрібно:

 • • Написати заяву про звільнення за власним баханням із урахуванням ст. 36, 38 КЗпП України.
 • • Довести до відома засновника (засновників) інформацію про бажання звільнитися.
 • • Ініціювати процедуру проведення позачергових загальних зборів учасників товариства.
 • • Зафіксувати результат проведення позачергових загальних зборів.
 • • Підготовка позову до суду про визнання трудових відносин припиненими.

Спори де питання призначення чи звільнення посадової особи вирішуються уповноваженим органом юридичної особи відносяться до господарської юрисдикції.

Приклад з практики: постанова КГС ВС від 19 січня 2022 року у справі № 911/719/21.

Відповідно до статуту відповідача питання щодо звільнення директора вирішується тільки за рішенням загальних зборів, тому позивач як директор товариства не має самостійних повноважень щодо вирішення питань про своє звільнення з посади.

Незважаючи на те, що право на працю безумовно є правом, а не обов’язком, для належної реалізації свого права на звільнення за власним бажанням керівник (директор) товариства має не тільки написати заяву про звільнення за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП України та подати / надіслати її всім учасникам товариства, а й за власною ініціативою, як виконавчий орган товариства, скликати загальні збори учасників товариства, на вирішення яких і поставити питання щодо свого звільнення.

У разі відсутності рішення загальних зборів учасників товариства про звільнення керівника, йому з метою захисту своїх прав надано можливість звернутися до суду з вимогою про визнання трудових відносин припиненими (правова позиція викладена в постанові ВС від 24 грудня 2019 року у справі № 758/1861/18).

Крім того, колегія суддів зазначила, що позивач не вказав конкретної дати, з якої його трудові відносини з товариством мають бути визнані припиненими, тоді як суд не мав права вийти за межі позовних вимог і задовольнити позов, самостійно визначивши дату такого припинення, адже вказане буде свідчити про невиправдане втручання суду як у права позивача, так і в права товариства, через втручання в діяльність товариства.

Як виконати рішення суду про визнання трудових відносин припиненими? Адже такі рішення не містять зобов’язуючого характеру.

Дмитро Навроцький радить з метою полегшення виконання рішення в тексті позовної заяви вказувати дві вимоги:

 • визнати трудові відносини припиненими;
 • виключити відомості з реєстру про фізичну особу, як керівника юридичної особи.

Алгоритм дій виконання судового рішення про припинення трудових відносин з директором з досвіду лектора:

 • отримати від Міністерства юстиції України роз’яснення щодо виконання рішення;
 • подати судове рішення разом з роз’яснення Міністерства юстиції України державному реєстратору для виконання;
 • у випадку відмови оскаржити відмову державного реєстратора в судовому порядку.