Адвокатам потрібно виходити у своїх діях з того, що епідемії віднесено законодавством до обставин непереборної сили та є поважною причиною неприбуття особи на виклик: рекомендації РАУ

В умовах пандемії українські суди працюють незалежно від інстанції чи юрисдикції, ставлячи життя і здоров’я людини як найвищу соціальну цінність на перше місце, забезпечують і гарантують людям насамперед право на життя і здоров’я, а також право на захист – тобто право на справедливий суд. Адже Конституція України визначає, що діяльність судів не може бути припинена навіть в умовах військового або надзвичайного стану.

Це зумовило необхідність встановлення балансу між процесуальним принципом розгляду справи протягом розумного строку і гарантуванням безпеки громадян під час пандемії, а також вироблення уніфікованого підходу до особливостей розгляду судових справ в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це йдеться у Рекомендаціях щодо захисту професійних та соціальних прав адвокатів в умовах карантину, яке оприлюднила прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

Однією з рекомендацій щодо захисту професійних та соціальних прав адвокатів в умовах карантину є:

  • неухильно дотримуватися приписів актів Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; Уніфікованих рекомендацій для судів щодо безпечної роботи в умовах карантину, затверджених рішенням Вищої ради правосуддя від 01 квітня 2021 року No 763/0/15-21, постійно здійснюючи моніторинг законодавства з зазначених питань. Виходити у своїх діях з того, що епідемії віднесено законодавством до обставин непереборної сили та є поважною причиною неприбуття особи на виклик