Апеляційний суд не вправі дати іншу оцінку доказам, ніж ту, яку дав суд першої інстанції, якщо їх не було досліджено в апеляції

ВС розглянув ухвалу апеляційного суду, якою скасовано вирок суду першої інстанції щодо ОСОБА_1, засудженого за ч. 4 ст.191 КК.

Одним із доводів касаційної скарги було те, що судом апеляційної інстанції не було безпосередньо досліджено докази, але при цьому їм надано оцінку, відмінну від наданої судом першої інстанції.

За результатами розгляду ВС прийняв постанову, якою скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції, при цьому зазначивши таке.

Згідно зі ст.23КПК суд досліджує докази безпосередньо. Не може бути визнано доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених зазначеним Кодексом. При цьому,виходячи з принципу безпосередності дослідження доказів,апеляційний суд не вправі дати їм іншу оцінку, ніж ту, яку дав суд першої інстанції, якщо цих доказів не було досліджено при апеляційному перегляді вироку.

Безпосередність сприйняття доказів дає змогу суду належним чином дослідити і перевірити їх (як кожний доказ окремо, так і у взаємозв’язку з іншими доказами), здійснити їх оцінку за критеріями, визначеними у ч. 1 ст.94КПК, і сформувати повне та об’єктивне уявлення про фактичні обставини конкретного кримінального провадження.

Недотримання засади безпосередності призводить до порушення інших засад кримінального провадження: справедливий судовий розгляд, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини, забезпечення права на захист, змагальність сторін та свобода в поданні ними своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Дотримання цих правил вимагається: а)якщо апеляційний суд фактично виступає останньою інстанцією у реалізації цього права особи, тоді, очевидно, в апеляційній процедурі не допускаються будь-які спрощення, а стандарти доказування повинні бути найвищими; б)якщо в апеляційному суді постає питання про встановлення певного факту в інший спосіб, ніж це було здійснено у суді першої інстанції, тоді повнота дослідження доказів щодо цього факту має бути забезпечена у повному обсязі. Кожний випадок порушення цих положень є порушенням права особи на справедливий суд у розумінні ст.6 Конвенції, а відтак і істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, яке перешкодило суду ухвалити законне й обґрунтоване рішення.

ВС встановив, що суд апеляційної інстанції дослідив лише частину письмових доказів, прослухав звукозаписи місцевого суду із показаннями окремих свідків однак безпосередньо не допитав жодного свідка,при цьому послався на їх показання, яким дав свою (іншу) оцінку, відмінну від тієї, що надана судом першої інстанції.

Таким чином,була порушена засада безпосередності, а недотримання її судом, виходячи зі змісту ч. 2 ст.23 та статей 86, 94 КПК, означає,що докази, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, не можуть бути визнані допустимими і враховані при постановленні судового рішення судом, а отже, судове рішення, відповідно до ст.370 цього Кодексу, не може бути визнано законним і обґрунтованим і, згідно з ч. 1 ст.412 КПК, підлягає скасуванню.

Детальніше з текстом постанови ВС від 27.06.2019 у справі No235/6552/15-к (провадженняNo51-7945км18) можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/82826963

Аналогічну позицію ВС висловив у постановах:

  • від 13.06.2018 у справі No753/15603/14-к (провадження No 51-4092км18), детальніше з текстом якої можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/74747595
  • від 05.07.2018 у справі No 227/6178/15-к (провадження No 51-1317 км 18), детальніше з текстом якої можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/75186578
  • від 30.08.2018 у справі No 495/9603/15-к (провадження No 51-3341км18), детальніше з текстом якої можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/76290999
  • від 12.02.2019 у справі No 127/3712/17 (провадження No 51-4365км18), детальніше з текстом якої можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/80017557
  • від 13.06. 2019 у справі No 486/478/17 (провадження No 51-8042км18), детальніше з текстом якої можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/82499774
  • від 04.09.2019 у справі No 310/879/16-к (провадження No51-3919км19), детальніше з текстом якої можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/90458859
  • від 21.11. 2019 у справі No686/7238/14-к (провадження No51-1789км19), детальніше з текстом якої можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/86000745
  • в ухвалі від 14.07. 2020 у справі No 266/4648/14-к (No51-2003км19), детальніше з текстом якої можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/90498178