Булінг: попередження, відповідальність, захист. Навчання без страху: адвокат Лариса Гретченко

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Булінг: попередження, відповідальність, захист. Навчання без страху”, Гретченко Лариса, адвокат, медіатор, керівник центру “Адвокат дитини”ВША НААУ, заступник Голови Комітету з сімейного права НААУ, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, розповіла про поняття та соціальну структуру булінгу, види, форми прояву та наслідки цькування.

2018 – 2020 р.р. – етап становлення національного антибулінгового законодавства та позитивних практичних зрушень з протидії цькуванню учасників освітнього процесу.

18.12.2018 р.був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», яким внесено зміни до КУпАП та ЗУ «Про освіту» і вперше законодавчо закріплено:

 • поняття «булінг», відповідальність за його вчинення та приховування;
 • повноваження та заходи керівництва закладів освіти щодо протидії цькування та розгляду заяв про випадки булінгу;
 • соціально-педагогічний патронаж у системі освіти.

Потрібно звернути увагу, що поняття булінгу, яке закріплено в ст.1 Закону України « Про освіту» є відмінним від того поняття, яке є закріпленим через диспозицію ст.173-4 ЗУпАП. Відмінність полягає в тому, що ЗУ « Про освіту» дає у визначеннях і типових ознаках булінгу такі поняття, як систематичність або повторюваність діяння, а у диспозиції ст.173-4 ЗУпАП слово систематичність відсутнє, тому в судовій практиці застосовується системний взаємозв’язок ст.1 ЗУ «Про освіту» і диспозицію ст.173-4 ЗУпАП і одноразовий випадок діяння, не кваліфікується як булінг.

Для булінгу характерним об’єктом посягання є відносини у сфері освіти і здоров’я дитини. Потрібно звернути увагу, що здоров’я дитини –це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад. (ст. 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я )

Охорона здоров’я – система заходів, що здійснюються… з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя.(ст. 3 Основ)

Особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров’я, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

Важливим моментом є те, що коли мова йде про булінг, нанесення шкоди здоров’ю не є обов’язковим, припускається, що така шкода завдана, або могла бути завдана. Тому, якщо немає звернення до лікаря – це не означає, що булінг не відбувся.

Таким чином, булінг:

 • прояв дискримінації шляхом насильства, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю людини.
 • різновид катування, безпосереднім об’єктом якого є здоров’я, додатковим – воля, честь і гідність особи.

БУЛІНГ (від англ. to bull – переслідувати ) – агресивна свідома поведінка однієї особи (або групи) стосовно іншої, що супроводжується регулярним/систематичним фізичним і психологічним тиском із заподіянням чи загрозою заподіяння шкоди здоров’ю.

Соціальною структурою булінгу є:

 • кривдник (булер, агресор)
 • потерпілий (жертва)
 • спостерігачі (при наявності)

Булінг можна відрізнити від конфлікту за типовими ознаками:

 • повторення/систематичність
 • намір нашкодити
 • нерівність сил між учасниками

Виділяють:

 • Фізичний булінг: удари, щипки, штовхання, підніжки, викручування рук, тілесні ушкодження
 • Психологічний булінг: словесні образи, глузування, обзивання, погрози, бойкот, ігнорування, активне/пасивне несприйняття

Для психологічного булінгу може бути не лише дія, а й бездіяльність.

 • Економічний булінг: крадіжки/відбирання/вимагання грошей, їжі, речей, умисного пошкодження особистого майна
 • Сексуальний булінг: задоволення сексуальних потреб, в т.ч. оголення статевих органів, підглядання
 • кібербулінг (інтернет мобінг): анонімні погрози, дзвінки з мовчанням, тролінг/флеймінг, хепі-слепінг (заради розваги)

Наслідки булінгу для дитини :

 • – Педагогічні (шкільна дезадаптація, академічна неуспішність);
 • – Психологічні (психологічні розлади, заниження самооцінки, асоціалізації);
 • – Медичні (шкода здоров’ю у різних виявах, травматизація, поширення наркоманії та алкоголізму) виявах, травматизація, поширення наркоманії та алкоголізму)

Шкода здоров’ю:

 • фізична – негативні зміни фізичного й психічного здоров’я, виражені в різних ступенях: тілесні ушкодження, побої ( відшкодувати неможливо)
 • моральна – негативні зміни в психологічній сфері, страждання(компенсується)
 • матеріальна – витрати, пов’язані з корекцією або функціональною компенсацією тілесних ушкоджень/недоліків та втрати доходу (відшкодовується)

Небезпечність наслідків булінгу для:

 • жертви – шкода життю і здоров’ю, депресивні стани, суїцидальні нахили,самогубство.
 • агресора – насильницькі та авторитарні методи поведінки стають нормою; схильність до участі в бійках, до крадіжок, вживання алкоголю та куріння, низька успішність; підґрунтя домашнього насильства у дорослому віці.
 • спостерігача – як і жертви почуваються в небезпеці, страх, нездатність діяти, почуття сорому, провини за бездіяння, виникнення бажання приєднатися до процесу за відсутності стійкого ставлення до ситуації або реакції «мене це не стосується», «головне, щоб не я».