ч. 2 ст. 464 КПК передбачає наявність у судді дискреційних повноважень вирішувати питання про відмову чи відкриття провадження за нововиявленими обставинами

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: за ухвалою апеляційного суду
від 31.08.2018 відмовлено у відкритті провадження за заявою захисника про
перегляд за нововиявленими обставинами ухвали апеляційного суду від 18.07.2018, якою було скасовано виправдувальний вирок місцевого суду щодо ОСОБА_3 і призначено новий розгляд у суді першої інстанції.

Позиція ККС: відмовлено у відкритті касаційного провадження.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС визнала необґрунтованими
доводи захисника, який у касаційній скарзі також посилається на те, що суддя-
доповідач апеляційної інстанції не мав повноваження прийняти рішення про відмову у відкритті провадження за його заявою про перегляд судового рішення
за нововиявленими обставинами.

Формулювання ч. 2 ст. 464 КПК не передбачає, що за наявності відповідних
правових підстав у відкритті провадження не може бути відмовлено. Використане формулювання «вирішує питання про відкриття» передбачає кілька варіантів рішення. Надавши судді повноваження «вирішувати питання», законодавець тим самим надав судді повноваження оцінювати, чи є підстави для відкриття провадження і, таким чином, повноваження вирішити відкрити чи відмовити у відкритті провадження.

Саме у такому значенні формулювання «вирішує питання про» використовується
в багатьох положеннях КПК (статті 12, 34, 90, 174, 182, 429 КПК). У жодному з
наведених прикладів використання формулювання «вирішує питання про» не означає, що у судді є лише один варіант вирішення питання, а саме той, що згаданий після прийменника «про». «Питання про» означає лише предмет, якого стосується питання, а не обмежує компетенцію суду одним єдиним можливим рішенням.

Таким чином, вирішення судом питання про відкриття провадження означає, що питання стосується того, чи є підстави для відкриття провадження. І таким чином, Суд робить висновок, що таке формулювання дає судді повноваження як
відкрити, так і відмовити у відкритті провадження, і вирішення цього питання
залежить від наявності або відсутності підстав для відкриття провадження.

Також Суд відзначає, що ухвала апеляційного суду від 18.07.2018 про скасування вироку і призначення нового розгляду у суді першої інстанції не закінчує розгляд справи, тому не може бути предметом перегляду за нововиявленими обставинами.

Детальніше з текстом ухвали ВС від 03.10.2018 у справі No 442/2307/14-к (провадження No 51-8285ск18) можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/77136467

Аналогічне рішення: ухвала ВС від 30.03.2020 у справі No 1-26/11 (провадження No 51-2610зно19) http://reyestr.court.gov.ua/Review/88522864