Питання про відкриття чи відмову у відкритті провадження вирішується суддею одноособово без проведення засідання та повідомлення сторін про розгляд

Постановлення суддею апеляційного суду, який розглядав справу на підставі розпорядження Голови Верховного Суду про зміну територіальної підсудності в умовах воєнного стану, ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження, судовий розгляд якого здійснювався в порядку ч. 3 ст. 349 КПК, а апелянт оскаржував фактичні обставини справи після того, як попередній суд до зміни підсудності відкрив апеляційне провадження, не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: Харківський районний суд
Харківської області вироком від 29.07.2021 визнав винуватим і засудив ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК. Судовий розгляд щодо ОСОБА_7 було проведено у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК, оскільки у судовому засіданні
засуджений у повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому
кримінальних правопорушень і дав показання про обставини, час та місце їх
вчинення. Водночас захисник також не оспорювала фактичні обставини справи. При цьому суд роз’яснив обвинуваченому та іншим учасникам судового
провадження положення ч. 3 ст. 349 КПК про те, що у такому випадку вони
будуть позбавлені права оспорювати фактичні обставини провадження у апеляційному порядку. Місцевий суд також зазначив, що у суду не виникло
сумнівів у добровільності позицій сторін.

Харківський апеляційний суд ухвалою від 20.01.2022 відкрив апеляційне
провадження за апеляційною скаргою захисника на вирок Харківського
районного суду Харківської області від 29.07.2021, а кримінальне провадження
призначив до судового розгляду в Харківському апеляційному суді на 02.06.2022. В ухвалі про відкриття апеляційного провадження суд апеляційної
інстанції зазначив, що, перевіряючи апеляційну скаргу захисника, констатував, що ця скарга відповідає вимогам ст. 396 КПК та водночас суд не встановив будь-яких перешкод для відкриття апеляційного провадження.

На підставі розпорядження Голови ВС від 25.03.2022 No 14/0/9-2 про зміну
територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди
Сумської, Харківської областей), враховуючи неможливість Харківського апеляційного суду здійснювати правосуддя під час воєнного стану, це кримінальне провадження було передано до Полтавського апеляційного суду.

Полтавський апеляційний суд ухвалою від 06.05.2022 відмовив у відкритті
провадження за апеляційного скаргою захисника на вирок Харківського
районного суду Харківської області від 29.07.2021. Своє рішення суд апеляційної
інстанції мотивував тим, що вирок місцевого суду стороною захисту було
оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК.

Позиція ККС: залишено без зміни ухвалу Полтавського апеляційного суду.

Обґрунтування позиції ККС: ККС вважає, що постановлення ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження не свідчать про наявність таких порушень КПК, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

З апеляційної скарги захисника ОСОБА_6 вбачається, що захисник оскаржувала фактичні обставини, які її підзахисним та нею не оспорювалися під час розгляду кримінального провадження судом першої інстанції.

З урахуванням наведеного убачається, що під час ухвалення рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою
захисника ОСОБА_6 суддя Полтавського апеляційного суду керувався
положеннями ч. 4 ст. 399 КПК, згідно з якими суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження лише якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, або судове рішення оскаржене виключно з підстав, з яких воно не може бути оскарженим згідно з положеннями ст. 394 цього Кодексу. Суддя Полтавського апеляційного суду залишив поза увагою, що рішення про відкриття апеляційного провадження за апеляційними скаргами вже було прийняте суддею Харківського апеляційного суду.

У касаційної скарзі захисник посилається також на те, що про час та дату судового засідання у Полтавському апеляційному суді не було повідомлено ані її
(захисника), ані засудженого ОСОБА_7, хоча всі адреси, номери телефонів були
зазначені в апеляційних скаргах. Проте відповідно до статей 398, 399 КПК
питання про відкриття чи відмову у відкритті провадження вирішується суддею
одноособово, без проведення судового засідання.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 28.02.2023 у справі No 953/9892/21 https://reyestr.court.gov.ua/Review/109303238