Держава має активізувати надання особам з інвалідністю доступу до правосуддя: Валентин Гвоздій

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» спільно з Національною асоціацією адвокатів України провели конференцію «СУД БЕЗ БАР’ЄРІВ. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ».

Заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій звернув увагу на те, що для осіб з інвалідністю в Україні існують перешкоди для доступу до правосуддя, повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

«На жаль, на сьогоднішній день ми спостерігаємо ситуацію, де людині з інвалідністю в Україні дуже важко навіть вільно пересуватися містом, адже далеко не завжди приміщення, вулиці, вокзали, сквери відповідним чином обладнані. Ще гостріша ситуація з доступом громадян до приміщень органів державної влади, зокрема судів. Саме цю проблему потрібно нагально вирішувати усіма доступними нам засобами, адже кожна людина повинна мати однакові можливості щодо безперешкодного доступу до приміщень органів державної влади, установ та закладів сфери соціального захисту населення та до правової допомоги», – сказав він.

Зокрема, Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод, закріплює право кожного на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку, безстороннім судом у встановленим законом строк. Здійснення цього права є дуже важливим елементом і є можливим лише за умови особливих зусиль з боку держави, оскільки людині з інвалідністю потрібні додаткові умови для соціальної адаптації.

Відповідно до ст.13 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, держави-учасниці забезпечують особам з інвалідністю рівний з іншими ефективний доступ до правосуддя, передбачаючи процесуальні та відповідні вікові корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників, у тому числі свідків, на всіх стадіях юридичного процесу, зокрема на стадії розслідування та інших стадіях попереднього провадження.

У п. 2 Конвенції передбачено: «Щоб сприяти забезпеченню особам з інвалідністю ефективного доступу до правосуддя, держави-учасниці сприяють належному навчанню осіб, які працюють у сфері здійснення правосуддя, зокрема в поліції та пенітенціарній системі».

Дана Конвенція набрала чинності для України у 2010 році. В національному законодавстві, відповідно до статті 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» передбачено, що підприємства, установи та організації зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів фізичного оточення. «Це стосується і судів, більшість приміщень яких на сьогодні не обладнана належним чином», – наголосив Валентин Гвоздій.

Він закликав обговорити під час заходу такі питання, як забезпечення транспортної, архітектурної та інформаційної доступності осіб з інвалідністю до будь-якого об’єкту; можливість здійснювати навчання суддів, поліції, працівників пенітенціарної служби та іншого персоналу в системі правосуддя щодо прав, закріплених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю; створення дійсно інклюзивної судової системи.