Держреєстрація рухомого майна на підставі неукладеного правочину, що порушує права особи, яка за наявності такої реєстрації позбавлена можливості зареєструвати транспортний засіб, підлягає скасуванню

Внаслідок скасування державної реєстрації рухомого майна, здійсненої на підставі неукладеного правочину, позивач не позбавлений можливості в позасудовому порядку звернутися до реєстратора з відповідною заявою для набуття права власності на транспортний засіб.

10 травня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового провадження касаційну скаргу ОСОБА_1 у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, приватного підприємства «Техніка» (далі – ПП «Техніка»), Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області, третя особа – Українська товарна біржа «ТБУ», про визнання правочину недійсним, скасування державної реєстрації та визнання права власності.

Суди встановили, що позивач на підставі договору купівлі-продажу придбав у підприємства зернозбирального комбайна. Згідно з іншим договором, укладеним наступного дня між ПП «Техніка» з однієї сторони та ОСОБА_1 й ОСОБА_2 з іншої, обидві фізичні особи зазначені покупцями та, відповідно, співвласниками придбаного комбайна. Державну реєстрацію транспортного засобу проведено на підставі останнього договору. Згідно з висновком судової
почеркознавчої експертизи його підписали не ОСОБА_1 й ОСОБА_2. Позивач просив суд визнати недійсним договір купівлі-продажу, укладений між ПП «Техніка» та ОСОБА_1, ОСОБА_2, скасувати державну реєстрацію транспортного засобу за останніми, визнати за ним право власності на комбайн.

Суд першої інстанції задовольнив позов, вказавши, що договір, на підставі якого здійснено державну реєстрацію права власності на комбайн, покупці не підписували. Договір, укладений з позивачем, є дійсним, що є достатньою підставою для визнання за ним права власності на комбайн.

Апеляційний суд скасував рішення районного суду та відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що преюдиційним рішенням суду в іншій справі встановлено, що за умовами оспорюваного договору купівлі-продажу покупці придбали комбайн у рівних частках і він їм належить на праві спільної власності. Отже, відсутність їх підписів на договорі свідчить про його неукладеність, а тому він не може бути визнаний недійсним. Вимога про скасування державної реєстрації є похідною від вимоги про визнання правочину недійсним, тому в її задоволенні також слід відмовити.

Постановою Верховного Суду рішення апеляційного суду в частині відмови у скасуванні державної реєстрації комбайна скасовано, у цій частині залишено в силі рішення районного суду та викладено його мотиви в редакції цієї постанови з огляду на таке.

Право власності в набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом (частина перша статті 334 ЦК України).

Права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації (частина четверта статті 334 ЦК України).

Автомобіль є рухомою річчю. За загальним правилом право власності на рухому річ виникає з моменту передання майна.

Способом захисту цивільних прав та інтересів може бути відновлення становища, яке існувало до порушення.

Такий спосіб захисту, як визнання права може застосовуватися тільки тоді, коли суб’єктивне цивільне право виникло і якщо це право порушується (оспорюється або не визнається) іншою особою.

За умовами договору купівлі-продажу, укладеного позивачем, право власності на транспортний засіб виникає з моменту його державної реєстрації. Суди встановили, що реєстрація комбайна на підставі цього договору не проводилася. За таких обставин право власності на комбайн на підставі вказаного договору у позивача не виникло.

Внаслідок укладення договору між ПП «Техніка» та позивачем у останнього як покупця виникло зобов’язальне право. Перешкодою для набуття останнім права власності на комбайн є державна реєстрація транспортного засобу, здійснена на підставі іншого правочину. Тому позивач звернувся за захистом свого зобов’язального права як покупця за договором купівлі-продажу, порушення якого полягає в неможливості набути право власності на комбайн з огляду на наявність його державної реєстрації, проведеної на підставі договору купівлі-продажу комбайна, що не підписаний покупцями, тобто є неукладеним. При пред’явленні позовної вимоги про скасування державної реєстрації комбайна позивач фактично просив відновити становище, за якого державна реєстрація, вчинена на підставі неукладеного правочину, не існувала, що дозволить йому здійснити державну реєстрацію транспортного засобу на підставі укладеного ним договору.

Оскільки державна реєстрація комбайна відбулася на підставі неукладеного правочину та порушує права позивача, який за наявності такої реєстрації позбавлений можливості зареєструвати транспортний засіб на підставі укладеного ним договору купівлі-продажу, наявні підстави для задоволення позовної вимоги про скасування державної реєстрації.

З урахуванням скасування державної реєстрації комбайна, проведеної на підставі неукладеного договору, позивач не позбавлений можливості в позасудовому порядку звернутися до реєстратора із заявою про реєстрацію комбайна на підставі укладеного з ним договору, що є підставою для набуття права власності на транспортний засіб.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 травня 2023 року у справі № 204/8118/14 (провадження № 61-8367св22) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/110813990.