Договори з Національною службою здоров’я. Новели та моніторинг: адвокат Наталія Маркочева

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Договори з НСЗУ: новели та моніторинг”, Маркочева Наталія, адвокат, член Комітету з медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, експертка НСЗУ з розробки проєктів умов закупівлі медичних послуг та їх специфікацій в рамках Програми медичних гарантій 2021, 2022 р, розповіла про підстави та порядок проведення автоматичного і документального моніторингу НСЗУ та про моніторинговий візит: права та обов’язки надавача медичних послуг.

До постанови КМУ № 1067 від 6 жовтня 2021 року було внесено зміни в типову форму договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Така форма була затверджена постановою КМУ від 25 квітня 2018 року № 410.

Медичний заклад, який хоче надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій має укласти договір та законтроктуватися за тим чи іншим пакетом з Національною службою здоров’я України.

Існує певна процедура подання заявок та підписання договору.

Для того, щоб Національна служба здоров’я України підписала договір з медичним закладом, який має ліцензію на надання медичної практики, надавач повинен відповідати вимогам того чи іншого пакету.

Серед термінів, які є в типовій формі договорів між медичним закладом та національною службою здоров’я України були внесені зміни в 2 терміни, медична документація та моніторинг.

В типовій формі договору медичні документації були зазначені, як:

 • Медичні записи,
 • записи про рецепти,
 • записи про направлення,
 • зведені відомості про надані послуги пацієнтам,
 • первинна облікова документація,
 • декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — декларації), в тому числі такі, що ведуться в електронному вигляді,
 • а також журнали лабораторних записів,
 • журнали видачі лікарських засобів,
 • верифіковані та засвідчені копії або розшифровки фонограм,
 • фотографічні негативи,
 • мікроплівки або магнітні,
 • електронні чи оптичні носії,
 • рентгенівські знімки
 • записи, що зберігаються в аптеці, лабораторії та у відділенні інструментальної діагностики тощо.

Наразі є вимога зі сторони Національної служби здоров’я України вносити обов’язково записи в електронну систему охорони здоров’я та вести в електронному вигляді.

Тому саме в цей термін було додано, що ця медична документація окрім паперового вигляду також ведеться в електронному вигляді.

Однак, заклади, які працюють з Національною службою здоров’я України та на сьогоднішній момент виконують вимоги Національної служби здоров’я України, а саме ведуть документацію в електронному вигляді не обов’язково, відповідно до Наказу МОЗ №110 щодо первинної медичної документації, вести в паперовому вигляді цю документацію.

На сьогоднішній момент Національна служба здоров’я України саме в типовій формі договору виділила 3 типи моніторингу:

 1. Автоматичний моніторинг
 2. Документальний моніторинг
 3. Моніторинговий візит

Під час моніторингу надавач повинен:

 • надати (протягом 5 робочих днів) копії документів, та/або інформацію;
 • забезпечити доступ НСЗУ:
  • – до місць надання медичних послуг,
  • – до медичної документації та інших документів
  • – до обладнання;
 • забезпечити належні умови для представників НСЗУ під час проведення моніторингового візиту;
 • надавати усні та/або письмові відповіді та роз’яснення на всі питання, що стосуються предмета моніторингового візиту.

В пункті 17 Типової форми договору з’явилися вимоги щодо оформлення результатів.

За результатами документального моніторингу та моніторингового візиту Національної служби України зобов’язана скласти висновок.

Вимоги до змісту висновку викладені в пункті 17 Типової форми договору.

У відношенні до надавача існують вимоги щодо дотримання строку. А саме у надавача після отримання висновку протягом 5 робочих дні з дати отримання висновку, виникає право на подання заперечень.

Щодо заперечень, то закон на сьогоднішній день не вкладає будь-яких вимог щодо змісту заперечень. Тобто заперечення викладається в довільній формі.