Етика адвоката з особами з інвалідністю: адвокат Оксана Зельдич

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Етика адвоката з особами з інвалідністю”, Зельдич Оксана, адвокат, заступник начальника управління – начальник відділу Вищого антикорупційного суду, розповіла про особливості взаємовідносин адвоката з клієнтами-особами з інвалідністю та про сферу застосування адвокатської етики у професійній діяльності.

Насправді, основною особливістю взаємовідносин адвоката з клієнтами-особами з інвалідністю є те, що люди з інвалідністю є такими самими споживачами адвокатських послуг, як і люди без інвалідності.

Розуміння того, чого саме хоче споживач, вимагає у адвоката зосередження уваги на людині, а не на її інвалідності.

Перше й найголовніше необхідно побачити людину. Потреби людини можуть бути різними, підхід до задоволення потреб повинен залишатися однаковим для всіх.

Правила адвокатської етики мають на меті уніфіковане закріплення традицій і досвіду української адвокатури в сфері тлумачення норм адвокатської етики, а також загальновизнаних деонтологічних норм і правил, прийнятих у міжнародному адвокатському співтоваристві.

Чинні Правила адвокатської етики затверджені Звітно – виборним з’їздом адвокатів України 09 червня 2017 року. Згідно статті 1, норми цих Правил не відміняють і не замінюють положень чинного законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, а доповнюють і конкретизують його.

15 лютого 2019 року З’їздом адвокатів України був доповнений Розділ ІІ Правил адвокатської етики ст. 121 «Чесність та добропорядна репутація», а до статей 44, 65 внесено зміни.

Доповнено статтю 44 частиною першою щодо дотримання принципів чесності та добропорядної репутації під час здійснення професійної діяльності в суді.

Доповнено статтю 65 частиною четвертою щодо етичних особливостей відносин між адвокатами та органами адвокатського самоврядування.

Правила поширюється на:

  • – всі види адвокатської діяльності та в частині, визначеній Правилами,- на іншу діяльність (дії) адвоката, в тому числі соціально – публічну діяльність адвоката, яка може вступити в суперечність з професійними обов’язками адвоката, або підірвати престиж адвокатської професії;
  • – всіх адвокатів України, адвокатів іноземних держав, що внесені до Єдиного реєстру адвокатів України, а також адвокатів України, право на зайняття адвокатською діяльністю яких зупинено в передбаченому законом порядку;
  • – адвокатів – членів органів адвокатського самоврядування, помічників та стажистів адвокатів, інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням) у частині, яка застосовна до їх діяльності;
  • – відносини, що виникли або існують після їх прийняття.

Аналіз міжнародних стандартів здійснення адвокатської діяльності, історичного розвитку української адвокатури, досвіду зарубіжних країн дозволяє дійти до висновку, що чесність та чесна репутація – фундаментальний, базовий принцип адвокатської етики, який має розповсюджуватися на всі напрямки професійної діяльності адвоката, його складові мають бути характеристикою особистості адвоката, у зв’язку з чим цей принцип потребує закріплення серед Основних принципів адвокатської етики.