Етика адвоката з особами з інвалідністю: адвокат Олег Полозюк

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Етика адвоката з особами з інвалідністю”, Полозюк Олег, адвокат, член Комітету з питань захисту осіб з інвалідністю, що діє в складі НААУ, розповів про адвокатську етику та її основні принципи.

Адвокатська етика (етика адвоката) – приписувана корпоративними правилами належна поведінка адвоката у тих випадках, коли правові норми не встановлюють для нього конкретних правил поведінки.

Адвокатська етика – складова частина юридичної етики.

Адвокат при здійсненні своєї професійної діяльності виступає носієм обов’язків, іноді суперечливих, по відношенню до:

 • – клієнтів;
 • – судів та інших державних органів;
 • – адвокатури в цілому та окремих адвокатів;
 • – суспільства в цілому.

Надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки; водночас специфіка обов’язків, що лежать на адвокатурі, обумовлюють необхідність збалансування служіння адвоката інтересам окремого клієнта з інтересами суспільства в цілому, дотриманням принципів законності і верховенства права.

Основні принципи адвокатської етики:

 • Незалежність
 • Дотримання законності
 • Домінантність (примат) інтересів клієнтів
 • Неприпустимість представництва клієнтів з суперечливими інтересами (уникнення конфлікту інтересів)
 • Конфіденційність
 • Компетентність та добросовісність
 • Чесність і порядність
 • Повага до адвокатської професії
 • Культура поведінки
 • Обмежене рекламування діяльності адвокатів

Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності лише в порядку та з підстав, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон). Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст. 34 Закону).

Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Дисциплінарним проступком адвоката є:

 • 1) порушення вимог несумісності;
 • 2) порушення присяги адвоката України;
 • 3) порушення правил адвокатської етики;
 • 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;
 • 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;
 • 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;
 • 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом

Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.

Не допускається зловживання правом на звернення до КДКА, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Процедура розгляду скарги кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури(ст. 37 Закону) Дисциплінарне провадження складається з таких стадій:

 • 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката;
 • 2) порушення дисциплінарної справи;
 • 3) розгляд дисциплінарної справи;
 • 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Види дисциплінарних стягнень та строк їх застосування (ст. 35 Закону).

За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:

 • – попередження;
 • – зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року;
 • – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України (для адвокатів України);
 • – виключення з ЄРАУ (для адвокатів іноземних держав).

Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.