Форми корпоративних конфліктів, способи “підсидіти” партнера постійно урізноманітнюються: суддя ВС Вронська

Суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, секретар судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Ганна Вронська взяла участь у форумі «BUSINESS PROTECTION 2021 – A2B FORUM».

Про це повідомляє прес-служба ВС.

Як зазначила суддя КГС ВС, форми корпоративних конфліктів, способи «підсидіти» партнера постійно урізноманітнюються. Одним зі шляхів захисту як власних інтересів, так і інтересів бізнесу є реалізація учасником (акціонером) своїх корпоративних прав на отримання інформації про діяльність товариства та проведення аудиту фінансової звітності.

Ганна Вронська підкреслила, що в КГС ВС вже сформувалася усталена практика щодо того, що право на отримання інформації про діяльність товариства та проведення аудиту фінансової звітності є складником права на управління товариством. І реалізація такого права не залежить ні від бажання самого товариства (його посадових осіб) проводити чи не проводити перевірку, ні від доцільності або відсутності доцільності проведення такої перевірки, наявності вже проведених перевірок. Натомість обов’язок товариства забезпечити аудитору можливість проведення перевірки виникає в силу прямої вказівки закону.

Доповідач зупинилася на судовій практиці, присвяченій вирішенню конфліктів, що виникають під час збільшення статутного капіталу ТОВ, у якій КГС ВС визнавав недійсними рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ з огляду на те, що такі рішення порушували корпоративні права учасника (кількох учасників), норми законодавства, принцип верховенства  права та Конвенцію про захист прав людини і основоположних  свобод.

Висвітлюючи судову практику щодо конфліктів, які виникають під час розподілу прибутку юридичних осіб, Ганна Вронська наголосила, що сплата учаснику (акціонеру) дивідендів, щодо виплати яких було ухвалено рішення  загальними зборами товариства, надає учаснику (акціонеру), на користь якого таке рішення ухвалено, «законне очікування», що йому будуть такі дивіденди виплачені. Невиплата товариством таких дивідендів учаснику (акціонеру) прирівнюється до порушення права останнього на мирне володіння майном.

Спікер завершила виступ оглядом основних позицій ВС щодо вирішення конфліктів, пов’язаних з виходом (виключенням) учасника зі складу юридичної особи.  Зокрема, наголошено на тому, що надання передбаченої ст. 24 Закону України «Про товариства з  обмеженою та додатковою відповідальністю» згоди на вихід з ТОВ учасника, який володіє часткою 50 або більше відсотків, є правом інших учасників, а не їхнім обов’язком.