Про вертикальні й горизонтальні форми європеїзації правової системи: суддя ВС Олеся Радишевська

Суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді Олеся Радишевська розповіла про європеїзацію адміністративного судочинства України.

Про це повідомляє Судова влада.

Насамперед вона розкрила поняття європеїзації та європейської інтеграції. На думку судді, європеїзація зосереджена на національному рівні та стосується змін, які відбуваються в національних структурах, процесах, правилах поведінки, стандартах під впливом європейської інтеграції. Водночас європейська інтеграція зорієнтована на наднаціональний рівень або міжурядову, міждержавну, міжнаціональну співпрацю країн європейського континенту. Однак, як зазначила спікерка, ці поняття не є тотожними.

Доповідачка висвітлила вертикальні й горизонтальні форми європеїзації правової системи. Так, до вертикальних форм можна віднести прямий вплив норм європейського права на право держав-членів ЄС (topdown) та прямий вплив права держав-членів ЄС на європейське право (bottomsup).

Що стосується горизонтальних форм європеїзації, то до них зараховують вплив права однієї європейської країни на іншу через низку форм та методів інституалізації (укладення міжнародних угод, вплив судової практики, робота експертних груп тощо), а також вплив європейського права на право неєвропейських країн (adextra).

Суддя проаналізувала застосування норм європейського права, зокрема навела статистичні дані щодо покликань на акти з європейського адміністративного права в судових рішеннях КАС ВС.

Олеся Радишевська також розповіла про виклики в діяльності суддів Верховного Суду, серед яких:

  • варіативність тлумачення ієрархічності норм європейського права як джерела вітчизняного права;
  • забезпечення єдності судової практики Верховного Суду через призму її релевантності практиці європейських судових органів;
  • відсутність європейських стандартів у діяльності судових органів у воєнний час;
  • адекватність і доступність перекладів джерел європейського права, «мовне питання» суб’єктів правозастосування, хибне тлумачення положень доктрини європейського права;
  • відсутність єдиного підходу щодо застосування норм європейського права національними судами та Конституційним Судом України;
  • реформа європейських інституцій, судової практики, криза цінностей ЄС.

У підсумку суддя розкрила поняття «європеїзація адміністративного права України» як систематичного процесу впливу (його правових наслідків) положень європейського адміністративного права, що створюються міжнародними та інтеграційними утвореннями і їхніми державами-членами (зокрема, Європейським Союзом, Радою Європи, ОБСЄ, ЄСПЛ, Судом справедливості ЄС, Венеціанською комісією РЄ, програмою «SIGMA»), на розвиток адміністративного права України як галузі права й законодавства, юридичної науки та навчальної дисципліни.

Такий вплив здійснюється шляхом упровадження європейських ідей і поглядів, правових уявлень, теорій та концепцій, ціннісних орієнтацій, стандартів і принципів, взірцевих моделей у правотворчу, правозастосовну, правозахисну, правотлумачну діяльність суб’єктів публічної адміністрації й адміністративних судів з урахуванням особливостей вітчизняної правової системи, юридичної практики, правової ідеології, культури та правосвідомості.