Як підготувати заяву до ЄСПЛ та якою буде процедура її розгляду? – Ігор Караман провів майстер-клас у Вищій школі адвокатури

Майстер-клас з підготовки заяви до ЄСПЛ провів у Вищій школі адвокатури НААУ Ігор Караман, доктор права, юрист Секретаріату ЄСПЛ (2008-2012, 2017-2021) та співробітник РЄ, тренер програми РЄ «HELP», член НКР НААУ.

Вимоги до належним чином заповненої заяви викладені у статті 47 Регламенту Суду.

Заява за статтею 34 Конвенції подається на формулярі заяви, наданій Секретаріатом, якщо Суд не вирішить інакше. Вона повинна містити всю інформацію, яка вимагається у відповідних частинах формуляра заяви:

 • (a) П.І.Б., дату народження, громадянство та адресу заявника та, якщо заявник є юридичною особою, повне найменування, дату заснування або реєстрації, офіційний реєстраційний номер (за наявності) та офіційну адресу;
 • (b) ім’я, адресу, номери телефону та факсу та адресу електронної пошти представника, якщо такий є;
 • (c) якщо заявник представлений, дату та оригінал підпису заявника в розділі повноважень формуляра заяви; оригінал підпису представника, який підтверджує, що він або вона погодилися діяти від імені заявника, також має бути поставлений у розділі повноважень формуляра заяви;
 • (d) назва Договірної сторони або сторін, проти яких подається заява;
 • (e) стисле і розбірливе викладення фактів;
 • (f) стисле і розбірливе викладення стверджуваного порушення (порушень) Конвенції та відповідні аргументи; і
 • (g) стислу та розбірливу заяву, яка підтверджує дотримання заявником критеріїв прийнятності, викладених у статті 35§1 Конвенції.

Уся інформація, згадана в пункті 1 (e)-(g) вище, та яка викладена у відповідній частині формуляра заяви, повинна бути достатньою для того, щоб дозволити Суду визначити характер і обсяг заяви без звернення до будь-якого іншого документа.

Формуляр заяви підписується заявником або представником заявника та супроводжується:

 • копіями документів, що стосуються рішень чи заходів, які оскаржуються (судових чи інших);
 • копіями документів і рішень, які свідчать про те, що заявник дотримався вимоги щодо вичерпання національних засобів правового захисту та строку, передбаченого пунктом 1 статті 35 Конвенції;
 • у відповідних випадках копіями документів, що стосуються будь-якої іншої процедури міжнародного розслідування чи врегулювання;
 • якщо заявник є юридичною особою, як зазначено в Правилі 47§1 (a), документом або документами, які підтверджують, що особі, яка подала заяву, має статус або повноваження представляти заявника.

Документи, подані на підтримку заяви, повинні бути перераховані за датою, послідовно пронумеровані та чітко ідентифіковані.

Недотримання вищевказаних вимог призведе до того, що заява не буде розглянута Судом, якщо тільки:

 • заявник не надав належне пояснення недотримання вимог;
 • заява не стосується клопотання про застосування тимчасового заходу;
 • Суд не винесе інше розпорядження з власної ініціативи або на прохання заявника.

Датою подання заяви є дата, в яку формуляр заяви, було надіслано до Суду. Датою відправлення вважається дата поштового штемпеля. Проте, якщо Суд визнає це виправданим, він може вирішити, що датою подання заяви слід вважати іншу дату.

Заявники повинні інформувати Суд про будь-яку зміну адреси та про всі обставини, що стосуються заяви.

Подається індивідуальна заява шляхом заповнення формуляра, який доступний на сторінці Суду в Інтернеті. Формуляр працюватиме коректно тільки з програмою AdobeReader9 чи з пізнішою версією і підтримується лише операційними системами Windows і Mac OSX. Потрібно переконатися, що програма AdobeReader встановлена на комп’ютері (завантажити програму можна на сайті www.adobe.com).

Як працювати з формуляром?

1. Зберегти копію формуляра

 • • Натиснути правою кнопкою миші на посилання або піктограму, розташовані вище;
 • • Вибрати опцію «Зберегти об’єкт як» або «Зберегти посилання як»;
 • • Зберегти формуляр на Вашому комп’ютері в обраному місці.

2. Заповнити формуляр заяви

 • • Відкрити попередньо збережену копію формуляра за допомогою програми AdobeReader;
 • • Заповнити формуляр заяви та зберегти його;
 • • Після заповнення заяви видрукувати її, поставити свій підпис та відправити поштою до Суду.

Як подати заяву?

Заяви до Суду надсилаються лише поштовим шляхом (не по факсу/імейлу). Це означає, що формуляр в паперовій версії з оригіналом підписів заявника та/або його представника необхідно надіслати поштою.

Адреса, на яку треба відіслати формуляр заяви:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

67075 STRASBOURG CEDEX

FRANCE

Мова заповнення формуляра

Заявник може звернутися до Суду офіційною мовою однієї з країн, які ратифікували Конвенцію. На початковому етапі провадження заявник також може отримувати кореспонденцію із Суду цією ж мовою.

Проте на подальшій стадії розгляду справи, коли Суд вирішить просити уряд надати зауваження з приводу скарг заявника, вся кореспонденція із Суду буде надсилатися англійською чи французькою мовою. Заявника чи його представника також попросять використовувати англійську чи французьку мову в подальшому листуванні.

Підготовка справи до розгляду

Суд відкриє досьє за заявою, до якого долучатимуться надіслані заявником листи й документи. Це буде зроблено тільки, якщо заявник направить належним чином заповнений формуляр і супровідні документи. Після отримання формуляра заяви Секретаріат Суду перевірить, чи містить він всю необхідну інформацію та документи.

Якщо заява неповна, заявникові буде надіслано лист, в якому буде зазначено, що вимоги статті 47 Регламенту Суду не було дотримано, що досьє не було відкрито, а надані документи не зберігатимуться. У такому випадку у заявника є можливість подати нову заяву, тобто надіслати належним чином заповнений формуляр заяви та копії всіх необхідних документів і рішень, навіть якщо він їх вже надсилав.

Перш ніж відправити заяву, варто залишити собі її копію. Таким чином, якщо Секретаріат Суду поінформує заявника про те, що заява є неповною, він буде мати можливість швидше і без труднощів подати нову заяву.

Якщо перша заява, яка є неповною, не була прийнята, у заявника може не залишитися досить часу, щоб подати нову заяву до завершення чотиримісячного строку. Тому слід подбати про те, щоб повна заява і супровідні документи надійшли вчасно.

Якщо наданий формуляр був заповнений належним чином, заявник може отримати відповідь від Секретаріату, в якій буде вказано, що за його заявою було відкрито досьє, номер якого треба зазначати в усій подальшій кореспонденції. Йому також надішлють набір наклейок зі штрих-кодом, які йому треба буде наклеювати на листи, які він надсилатиме до Суду.

Секретаріат може також звернутися до заявника з проханням надати додаткову інформацію чи пояснення. Заявнику слід без затримки надавати відповіді на такі запити, оскільки неповні нові досьє, які не можуть бути розглянуті, знищуються через шість місяців, якщо відповідь від заявника не надходить.

Крім того, коли справу призначено до розгляду в Суді й заявник не відповідає на лист Секретаріату із запитом про інформацію чи документи, Суд може дійти висновку, що заявник не зацікавлений у подальшому розгляді справи. Внаслідок цього справа може не розглядатися Судом, або бути визнана неприйнятною чи вилучена з реєстру справ Суду.

Секретаріат Суду не надає інформації щодо законодавства держави-відповідача чи юридичних порад стосовно заяви.

Розгляд справи в суді

Розгляд справ в Суді – безплатний. Заявника/представника своєчасно повідомлять про будь-яке рішення, прийняте Судом у його справі.

У зв’язку з перешкодами у наданні послуг з міжнародних поштових відправлень до/з України, Суд підтримуватиме зв’язок із заявниками за допомогою eComms. Для цього Суд використовуватиме адреси електронної пошти, надані заявниками.

Щодо повідомлення про прийняті рішення та ухвали у справах, де не було надано електронної пошти, Суд вирішив повідомляти про рішення та ухвали, прийняті Палатою та Комітетом, шляхом їх розміщення в HUDOC.

Про ухвали, постановлені суддею одноособово, буде повідомлено лише тих заявників, які надали Суду електронну пошту.

Інформація про стан розгляду справи

Перед тим, як робити запит до Суду про стан розгляду заяви, заявникам пропонується виконати запит в пошуковій системі Суду State of Proceedings (Стадія провадження) для отримання подальшої інформації, але для цього потрібен номер справи.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.