Якщо предмет спору існував у суді першої інстанції, проте став відсутній на стадії апеляції, сума судового збору не підлягає поверненню

КГС ВС розглянув касаційну скаргу ТОВ “Скорзонера” на ухвалу Західного
апеляційного господарського суду від 23.12.2020 у справі No 909/482/18 за позовом НБУ до ТОВ “Скорзонера”, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, – ПАТ “Комерційний Банк “Приватбанк”, про звернення стягнення на предмет іпотеки і прийняв постанову, в якій зазначив таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 02.10.2018 позов
задоволено, звернуто стягнення на предмет іпотеки, стягнуто з ТОВ “Скорзонера”
на користь НБУ судовий збір у сумі 616 700,00 грн.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 17.12.2018 відкрито
апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ “Скорзонера” на рішення
Господарського суду Івано-Франківської області від 02.10.2018.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 21.01.2019 призначено
судову оціночно-земельну експертизу, провадження у справі зупинено.

06.10.2020 ТОВ “Скорзонера” подало до суду апеляційної інстанції клопотання про поновлення провадження у справі та закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю предмета спору внаслідок належного виконання основного зобов’язання – погашення в повному обсязі АТ КБ “ПриватБанк” заборгованості за кредитним договором від 24.10.2008 No 19.

ТОВ “Скорзонера” також просило визнати рішення Господарського суду
Івано-Франківської області від 02.10.2018 нечинним, провадження у справі закрити та повернути з Державного бюджету України на користь ТОВ “Скорзонера” судовий збір в сумі 925 050,00 грн, сплачений за подання апеляційної скарги.

05.11.2020 НБУ також подав клопотання про закриття провадження у справі
та визнання частково нечинним зазначеного рішення та повідомив про погашення АТ “КБ “ПриватБанк” в лютому 2020 року в повному обсязі заборгованості за кредитним договором від 24.10.2008 No 19, що, зокрема, підтверджувалось оборотно-сальдовою відомістю та судовим рішенням, яке набрало законної сили, а саме ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 03.09.2020 у справі No 909/483/20 та постановою Західного апеляційного господарського суду від 06.10.2020 у справі No 909/480/18.

НБУ просив визнати нечинним рішення Господарського суду Івано-Франківської
області від 02.10.2018 у справі No 909/482/18 в частині звернення стягнення на предмет іпотеки, а в частині стягнення судового збору залишити без змін, закрити провадження у справі в частині звернення стягнення на предмет іпотеки.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 23.12.2020:

  • – задоволено частково клопотання ТОВ “Скорзонера” про закриття провадження у справі No 909/482/18;
  • – задоволено клопотання НБУ про закриття провадження у справі No 909/482/18;
  • – визнано нечинним рішення Господарського суду Івано-Франківської області
    від 02.10.2018 у справі в частині звернення стягнення на предмет іпотеки;
  • – в частині стягнення з ТОВ “Скорзонера” на користь НБУ судового збору в сумі 616 700,00 грн рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 02.10.2018 залишено без змін;
  • – провадження у справі за позовом НБУ до ТОВ “Скорзонера” про звернення
    стягнення на предмет іпотеки закрито;
  • – повернуто з Державного бюджету на користь ТОВ “Скорзонера” 925 050,00 грн судового збору, сплаченого за подання апеляційної скарги згідно з платіжним дорученням від 06.12.2018 No 1439.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою апеляційного господарського суду,
ТОВ “Скорзонера” подало до КГС ВС касаційну скаргу, в якій просило її змінити шляхом виключення з мотивувальної частини висновку, що судові витрати, здійснені НБУ за розгляд позовної заяви, слід покласти на ТОВ “Скорзонера” як на відповідача у справі та іпотекодавця за договором іпотеки від 27.10.2014 No 116; виключення з резолютивної частини ухвали Західного апеляційного господарського суду від 23.12.2020 висновку про залишення без змін рішення Господарського суду Івано- Франківської області від 02.10.2018 у справі в частині стягнення з ТОВ “Скорзонера” на користь НБУ судового збору в сумі 616 700,00 грн; покласти на НБУ судові витрати, здійснені ТОВ “Скорзонера” у зв’язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції.

Скаржник наголошував, що згідно з положеннями статті 231 ГПК України
та з огляду на правовий висновок, викладений у постановах КГС ВС від 26.06.2019 у справі No 13/51-04 та від 16.07.2020 у справі No 910/4475/19, закриття провадження у справі судом апеляційної інстанції унеможливлює існування чинного рішення суду першої інстанції у цій справі, у тому числі й в частині розподілу судових витрат.

ОЦІНКА СУДУ

КГС ВС, залишаючи ухвалу апеляційного господарського суду без змін, зазначив
таке.

Як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали, суд апеляційної інстанції, закриваючи провадження у справі, вказав на те, що оскільки іпотека має похідний характер від основного зобов’язання і є дійсною до припинення основного зобов’язання або до закінчення строку дії іпотечного договору, а подані до суду оборотно-сальдова відомість за період 27.02.2020 по з 27.02.2020, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження та витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки свідчать про те, що АТ “КБ “Приватбанк” повністю виконало свої зобов’язання перед НБУ, що призвело до припинення обтяження за іпотечним договором від 27.10.2014 No 116, то наявні підстави для закриття провадження у справі згідно з пунктом 2 частини першої статті 231 ГПК України у зв’язку з відсутністю предмета спору.

Суд апеляційної інстанції також дійшов висновку, що оскільки провадження у справі закрито у зв’язку з відсутністю предмета спору на стадії апеляційного провадження, сплачений ТОВ “Скорзонера” судовий збір за подання апеляційної скарги підлягає поверненню відповідачеві (скаржнику) за його клопотанням з Державного бюджету України на підставі пункту 5 частини першої статті 7 Закону.

Щодо судового збору за подання позовної заяви, стягнутого згідно з рішенням
Господарського суду Івано-Франківської області від 02.10.2018 з ТОВ “Скорзонера”, суд апеляційної інстанції з посиланням на правову позицію, викладену в постанові КГС ВС від 10.12.2020 у справі No 909/480/18, зазначив, що на час розгляду справи судом першої інстанції предмет спору існував (погашення заборгованості відбулося на стадії апеляційного розгляду справи), суд першої інстанції вирішив спір по суті з прийняттям відповідного судового рішення, а отже судові витрати, здійснені НБУ за розгляд позовної заяви, слід покласти на відповідача у справі – ТОВ “Скорзонера”, а пункт 5 частини першої статті 7 Закону застосуванню не підлягає.

Статтею 7 Закону регламентовано порядок повернення судового збору. За пунктом 5 частини першої зазначеної норми сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Суд апеляційної інстанції встановив, що на момент розгляду судом першої інстанції справи No 909/482/18 погашення заборгованості за кредитним договором від 24.10.2008 No 19 АТ КБ “ПриватБанк” не здійснювалося, тобто предмет спору існував.

Господарський суд Івано-Франківської області вирішив спір по суті і прийняв
відповідне рішення, а предмет спору в цій справі став відсутній лише на стадії
апеляційного провадження, а саме після сплати АТ КБ “ПриватБанк” у 2020 році
заборгованості за кредитним договором. У зв’язку з цим суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що судові витрати, здійснені НБУ за подання позовної заяви, слід залишити за ТОВ “Скорзонера” як за відповідачем у справі та іпотекодавцем за договором іпотеки.

Зважаючи на викладене, колегія суддів КГС ВС визнала, що суд апеляційної
інстанції правильно застосував положення частини четвертої статті 231 ГПК України та пункту 5 частини першої статті 7 Закону, вирішивши питання про повернення з бюджету судового збору, сплаченого ТОВ “Скорзонера” за подання апеляційної скарги.

Суд апеляційної інстанції обґрунтовано не застосував положення зазначених норм щодо задоволення клопотання ТОВ “Скорзонера” про визнання нечинним рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 02.10.2018 в частині стягнення з ТОВ “Скорзонера” на користь НБУ судового збору в сумі 616 700,00 грн за подання позовної заяви.

Аналогічну правову позицію викладено в постанові КГС ВС від 10.12.2020 у справі No 909/480/18.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 25.03.2021 у справі No 909/482/18 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95976133.