Юридичний комплаєнс при набутті корпоративних прав та нерухомого майна підприємством або приватним інвестором: адвокат Дмитро Луценко

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Юридичний комплаєнс при набутті корпоративних прав та нерухомого майна підприємством або приватним інвестором”, Луценко Дмитро, адвокат, кандидат юридичних наук, керуючий партнер АО “Novels”, експерт з правових питань Тимчасової спеціальної комісії Верховної ради України з питань захисту прав інвесторів, експерт з правових питань Українського інституту майбутнього, розповів про завдання юридичного комплаєнсу перед прийняттям рішення про набуття нерухомого майна, проаналізував способи та методи проведення юридичного комплаєнсу.

Під юридичним комплаєнсом слід розуміти ряд дій та заходів спрямованих на встановлення певної правомірності набуття об’єкту нерухомого майна, подальшого правомірного розпорядження цим майном, наявності чи відсутності ризикових операцій з даним майном ( іпотека, застава).

В ході проведення юридичного комплаєнсу слід проаналізувати реєстр судових рішень, а також ряд інших відкритих джерел інформації.

Підприємства, які хочуть набувати право власності на об’єкт нерухомого майна, або ж шляхом придбання нерухомого майна, або шляхом купівлі корпоративних прав певних підприємств до статутного капіталу яких, або на балансі яких, перебуває певне майно. Таким чином приховуючи суть правочину, відбувається придбання того чи іншого майна.

Саме при таких операціях варто більш ретельно і досконало вивчати саме природу походження права власності, звідки воно виникло і яким чином набувалось.

Дуже велика кількість звернень існує до різних інстанцій, як до судових, так і до колегії Міністерства юстиції України саме з приводу розгляду справ у сфері державної реєстрації. Лише за три місяці 2021 рік вже надійшло 642 скарги.

Потрібно зазначити, що однією з умов розгляду колегією Міністерства юстиції України скарг – це відсутність аналогічного спору в судовому порядку.

Завдання юридичного комплаєнсу перед прийняттям рішення про набуття нерухомого майна:

 • Оцінка ризиків
 • Визначення правомірності набуття продавцем та 2-3 попередніми власниками права власності на об’єкт
 • Визначення слабких юридичних сторін об’єкту
 • Створення передумов для торгу за ціну об’єкту
 • Відпрацювання майбутніх способів захисту права власності на такий об’єкт
 • Визначення рівня впливу на ризиковість підприємства після набуття такого активу
 • Тощо

Кожне із цих завдань має на меті досягнення певної чіткої цілі.

Способи та методи проведення юридичного комплаєнсу

Способи:

 • Системне тлумачення правової норми – це з’ясування значення норми через встановлення її системних зв’язків з іншими нормами
 • Логічне тлумачення правової норми – це з’ясування змісту норми права через використання законів і правил формальної логіки, дозволяє розкрити зміст юридичних норм, який іноді не збігається з буквальним значенням через невдалий вибір законодавцем словесних форм.

Методи:

 • Метод альтернатив
 • Логіко-юридичний метод
 • Порівняльно – правий метод

Застосовуючи ці методи, можна належним чином провести певні порівняння, певні аналогії, співставлення ризиків та вигод від набуття права власності.

Для отримання інформації яка буде оцінена і проаналізована адвокатом для прийняття рішення про набуття власності його клієнтом, адвокат може використовувати наступні технічні засоби та ресурси:

 • Публічна кадастрова карта
 • Кабінет електронних сервісів
 • Система реалізації арештованого та конфіскованого майна
 • Автоматизована система виконавчого провадження
 • Реєстр громадських об’єднань
 • Єдиний реєстр нотаріусів
 • Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
 • Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – Єдиний державний реєстр судових рішень
 • Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів
 • Національний банк
 • Рахункова палата України
 • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
 • Державний реєстр банків

Результати юридичного комплаєнсу застосовуються:

 • При побудові стратегії захисту ризикового активу
 • При відстоюванні оспорюваного права на актив
 • При доведенні добросовісності набуття права власності на актив
 • При захисті від неправомірних посягань на актив