Касаційні фільтри – це обов’язковий елемент самообмеження юрисдикції Верховного Суду: секретар Пленуму ВС Луспеник

Секретар Пленуму Верховного Суду, секретар Першої судової палати Касаційного цивільного суду у складі ВС Дмитро Луспеник прочитав лекцію для працівників системи з надання безоплатної правової допомоги, адвокатів та юристів на тему «Касаційні фільтри у цивільних справах: судове правотлумачення та правозастосування».

Про це повідомляє прес-служба Судової влади.

Дмитро Луспеник зазначив, що касаційні фільтри  — це обов’язковий  елемент самообмеження юрисдикції Верховного Суду. Він розповів, що раніше у процесуальному законодавстві існувала всеосяжність касаційного оскарження, яка зумовлювала надзвичайне перенавантаження суду касаційної інстанції, що було невиправданим з огляду на завдання цього суду щодо забезпечення правильного й однакого застосування судами норм матеріального та процесуального права. А тому нові процесуальні закони оптимізували процедуру касаційного провадження відповідно до міжнародних стандартів провідних правових держав. 

За задумом законодавця, метою запровадження фільтрів є: протидія зловживанню процесуальними правами; розвантаження Верховного Суду з урахуванням норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та рішень Європейського суду з прав людини; забезпечення сталості і єдності судової практики. Щоправда, зазначив лектор, надмірна формальна зарегульованість  цього питання в процесуальному законі з наявністю проблем щодо якості закону в деяких випадках, навпаки, не сприяє забезпеченню єдності судової практики та унеможливлює виконання Верховним Судом основної своєї місії – забезпечення сталості судової практики.

Лектор зауважив також, що впровадження касаційних фільтрів не є обмеженням доступу до суду, про що вказав і ЄСПЛ у численних своїх рішеннях. Він розповів і про міжнародно-правові документи, які передбачають існування таких фільтрів.