Корупційна складова наявна в незаконній діяльності підрозділів Центрів БПД щодо здійснення моніторингу та розгляду скарг на адвокатів: адвокат Лазарчук

Учасники круглого столу «Безоплатна правова допомога в Україні. Шляхи виходу з кризи», який відбувся в Національній асоціації адвокатури України, визнали чинну систему безоплатної правової допомоги в Україні такою, що несе ризики незалежній діяльності  адвокатів та потребує негайних змін.

Під час заходу адвокат Ганна Лазарчук виступила з доповіддю щодо корупційних ризиків та дискримінації адвокатів в системі БПД.

Діяльність Центрів безоплатної правової допомоги зазнає істотного впливу корупційних ризиків на різноманітних рівнях і аспектах функціонування.

Наразі органами БПД сформована практика попереднього розгляду скарг клієнтів на адвокатів. 

Сформована практика не узгоджується з дотриманням адвокатської таємниці, є засобом тиску на адвокатів та втручання в правову позицію. Крім того, в такий спосіб органи БДД перебирають на себе повноваження органів адвокатського самоврядування. Фактично органами БПД створено спеціальний механізм притягнення адвокатів до відповідальності.

Спеціальний порядок розгляду скарг на дії адвокатів важливою гарантією адвокатської діяльності.

За п. 14 ст. 92 Конституції України виключно законами України визначаються … засади організації та діяльності адвокатури

Згідно п. 17 ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку.

У відповідності до ч. 2 ст. 25 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за зверненням органів місцевого самоврядування, а безоплатної вторинної правової допомоги – за зверненням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів.

Таким чином, скарги на адвоката можуть розглядатись виключно дисциплінарним органом адвокатського самоврядування, а оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами може здійснюватись тільки комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів.

Відповідно, отримавши скаргу на адвоката органи БПД вправі лише переадресувати її до дисциплінарного органу адвокатського самоврядування або до Комісії. Будь-який розгляд скарг на адвоката органами БПД не відповідає нормам закону.

Натомість відомче регулювання передбачає право Центрів розглядати скарги на адвокатів.

Наприклад, відповідно до п. 12 Типового положення про відділ забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом МЮ від 26.03.2019  № 36 відділ забезпечує розгляд регіональним центром скарг на якість надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги, готує проекти відповідей на скарги, проекти звернень регіонального центру до відповідної комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги.

Очевидно, що розгляд скарг по суті на адвокатів не повинен здійснюватись Центрами, які перебувають з адвокатами в договірних відносинах і не наділені будь-якими владними повноваженнями. Такий розгляд може полягати виключно в формальній переадресації відповідної скарги.

У типовому положенні про відділ організації зазначено, що серед завдань відділу за результатами аналізу скарг на адвокатів та даних щодо відмови адвокатів від прийняття доручень, відділ  подає відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів РЦ пропозиції щодо укладення, припинення дії контрактів/договорів з адвокатами, які надають БВПД. 

На цьому етапі закладено корупційні ризики, оскільки такі рішення приймаються без обговорення з органами адвокатського самоврядування, що дозволяє працівникам відділу діяти на свій розсуд при вирішенні питання щодо укладання нового контракту після закінчення дії попереднього контракту, що укладається  на один бюджетний рік.

Відповідно до п.8 Положення працівники Відділу зобов’язані підтримувати партнерські стосунки з адвокатами, дотримуватись принципу незалежності та конфіденційності адвокатської діяльності, не допускати втручання у професійну діяльність адвоката. Однак, насправді, все відбувається без участі адвокатів та органів самоврядування,  що ставить адвокатів в залежність від працівників відділу і викликає багато скарг з боку адвокатів щодо безпідставного не укладання контрактів на наступний рік. 

Для усунення такої незаконної практики вочевидь слід добиватися на усіх рівнях сприйняття думки про те, що розгляд скарг на адвокатів органами БПД є неприйнятним. Правомірною поведінкою органів БПД при отриманні скарги є направлення цієї скарги за належністю (до дисциплінарного органу адвокатського самоврядування або до Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги).

Я перерахувала лише 5 корупційних ризиків, які на поверхні. Однак, і їх достатньо для того, щоб пояснити колосальну закритість системи БПД  та здійснюваний нею супротив до змін.

Тому я би хотіла, щоб ми у резолюції нашого круглого столу обов’язково зазначили про необхідність масштабних антикорупційних змін в системі БПД, які повинні охоплювати всі проблемні питання: від прозорої процедури призначення керівника до автоматизованої системи розподілу доручень, зрозумілих порядків укладення контрактів з адвокатами, припинення безпідставного наповнення системи новими адвокатами і повного припинення узурпації повноважень органів адвокатського самоврядування.