Медіація – це процес, який є більше конструктивнішим, ніж конфлікт та судовий розгляд справ: Анна Зубачова

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів “Вечір практики медіації” у Вищій школі адвокатури, Зубачова Анна, акредитований бізнес-медіатор, сімейний медіатор, практикуючий психотерапевт, психолог, розповіла про особливості роботи медіатора.

Медіатор створює таке середовище для переговорів, в якому сторони мають можливість почути один одного і знайти конструктивний вихід з ситуації, яка склалась. В результаті, медіація – це процес, який є більше конструктивнішим, ніж конфлікт та судовий розгляд справ.

Медіація є конфіденційним процесом, що є перевагою для сторін тому, що судовий розгляд не є конфіденційним. Будь-яке звертання до суду може бути оприлюднене, а медіація залишається суто там, де проводили медіацію. Медіатор відповідно до правил етики не розголошує подробиці, про які дізнається. Участь в медіації є добровільною справою, і будь-який тиск на сторони з метою проведення або припинення медіації, забороняється.

Медіація – це процес який спрямований на пошук того рішення, яке буде влаштовувати всі сторони конфлікту. І, медіатор потрібен тільки тоді, коли люди один одного не чують та мають різну точку зору. Саме тоді медіатор допомагає подивитися на конфлікт з позиції іншої людини. Учасники медіації – медіатор (медіатори), сторони медіації, їх представники, законні представники, перекладач, експерти та інші особи визначені за домовленістю сторін медіації.

Медіація може застосовуватися у будь-яких конфліктах (спорах), у тому числі цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних, а також в кримінальних провадженнях.

Медіація проводиться за взаємною згодою сторін на підставі принципів добровільної участі, активності і самовизначення сторін медіації.

Сторони медіації самостійно визначають коло обговорюваних ними питань, варіанти врегулювання спору між ними, зміст договору за результатами медіації, строки та способи його виконання, інші питання стосовно їх спору та процедури медіації з урахуванням порад медіатора та інших учасників медіації. Остаточні рішення приймаються виключно сторонами медіації.