Можливість застосування до боржника процедур банкрутства є альтернативним способом задоволення вимог кредитора: КГС ВС

Господарський суд Донецької області ухвалою, залишеною без змін постановою Східного апеляційного господарського суду, відкрив провадження у справі № 905/2030/19 про банкрутство ПАТ «Геркулес».

Судові рішення мотивовані обґрунтованістю вимог заявника – ПП «Маріната» та наявністю підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ «Геркулес» відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства (КУзПБ).

За результатами касаційного перегляду цих судових рішень КГС ВС залишив їх без змін, сформулювавши такі висновки.

Метою відновлення платоспроможності боржника – юридичної особи або визнання його банкрутом через застосування процедур банкрутства, передбачених КУзПБ, є саме задоволення вимог кредиторів.

Аналіз приписів статей 34, 39 КУзПБ дає можливість дійти висновку, що при поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство не встановлюється обов’язку для кредитора – заявника (ініціюючого кредитора) додавати до такої заяви докази вжиття заходів щодо стягнення з боржника суми боргу.

У разі неналежного виконання грошового зобов’язання кредитор має можливість, крім звернення до суду з позовом до боржника,  застосувати щодо такого боржника встановлені КУзПБ процедури для задоволення своїх кредиторських вимог у тому випадку, коли відсутній спір про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження.

Відсутність доказів вжиття заходів щодо стягнення з боржника суми боргу не  свідчить про неправильне застосування господарським судом положень статей 1, 34, 35, 39 КУзПБ та передчасність ухвалення рішення про відкриття провадження у справі про банкрутство, оскільки можливість застосування щодо боржника визначених КУзПБ процедур є альтернативним способом задоволення грошових вимог кредитора.

Відсутність документів та доказів, які не передбачені КУзПБ  як додатки до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, не є підставою для відмови у прийнятті та розгляді заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Дійсний фінансово-господарський стан боржника у справі про банкрутство встановлюється господарським судом на підставі дослідження поданого саме розпорядником майна боржника аналізу, передбаченого п. 5 ч. 3 ст. 44 КУзПБ.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 90 КУзПБ господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо господарським судом не встановлені ознаки неплатоспроможності боржника.

Водночас провадження у справі про банкрутство може бути закрито у випадку, передбаченому п. 8 ч. 1 ст. 90 90 КУзПБ, – лише до визнання боржника банкрутом (ч. 2 ст. 90 КУзПБ).

Тож у разі встановлення господарським судом під час процедури розпорядження майном боржника відсутності ознак неплатоспроможності боржника провадження у справі про банкрутство підлягає закриттю.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 3 червня 2020 року у справі № 905/2030/19 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/89707066.