На розгляд ВРУ надійшов проєкт змін щодо дистанційного судового провадження

Народні депутати Іонушас Сергій Костянтинович (IX скликання), Бакумов Олександр, Медяник В’ячеслав, Захарченко Володимир, Неклюдов Владлен , Дануца Олександр, Михайлюк Галина, Бужанський Максим, Калаур Іван ) та Ватрас Володимир внесли законопроєкт “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи”

Про це йдеться у картці законопроєкту, розміщеному на сайті Верховної ради України.

Депутатами пропонується викласти статтю 336 викласти в такій редакції:

«Стаття 336. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження:

Судове провадження може здійснюватися у режимі відеоконференції під час
трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке знаходиться поза межами
приміщення суду (дистанційне судове провадження), у разі:

  • 1) неможливості безпосередньої участі учасника кримінального провадження в судовому провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин;
  • 2) необхідності забезпечення безпеки осіб;
  • 3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого;
  • 4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності судового провадження;
  • 5) наявності інших підстав, визначених судом достатніми.

Відповідно до пояснювальної записки, у зв’язку зі складністю та тривалістю розробки і впровадження ЄСІТС в цілому, а також зважаючи на значний обсяг бюджетних коштів, необхідних для забезпечення її функціонування на належному рівні, законопроєктом пропонується забезпечити поетапне провадження ЄСІТС шляхом внесення відповідних змін до КПК України, за аналогією до прийнятих у 2021 році змін та доповнень до КАС України, ЦПК України та ГПК України.

Поетапне запровадження ЄСІТС дозволить забезпечити комплексну підготовку до початку її функціонування на належному рівні в судах та органах і установах системи правосуддя.