НААУ висловила зауваження та пропозиції до законопроєкту 3892 «Про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень»

Проєкт Закону України «Про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень» (реєстр. № 3892 від 17.07.2020), як зазначено в пояснювальній записці до нього, передбачає підвищення гарантій прав потерпілих від насильницьких кримінальних правопорушень та їх близьких родичів і членів сім’ї шляхом надання їм державної соціальної допомоги у вигляді відшкодування шкоди.

За результатами проведеного Комітетом з кримінального права та процесу НААУ правового аналізу законопроекту (реєстр. № 3892 від 17.07.2020) НААУ вважає, що його ухвалення сприятиме забезпеченню зміщення акцентів кримінальної юстиції з пунітивного на відновно-компенсаційний, та, як наслідок, забезпечить реальне гарантування охорони і захисту прав та інтересів потерпілого у кримінально-правових відносинах, відновлення соціальної справедливості та збалансування публічних та приватних засад у кримінальному провадженні.

Водночас, НААУ вважає, що законопроект потребує доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Зокрема, напрацьовані НААУ пропозиції та зауваження стосувалися необхідності доопрацювання запропонованого законопроектом визначення поняття «насильницьке кримінальне правопорушення».

Також НААУ було звернуто увагу на необхідність удосконалення положень законопроекту, якими визначено: умови відшкодування шкоди; розмір шкоди, за якої відшкодування потерпілому не проводиться; зміну розміру відшкодування шкоди жертвам насильницьких злочинів. Крім того, НААУ висловлено ряд зауважень та пропозицій до норм законопроекту, якими визначено ставки збору на відшкодування шкоди та відповідальність за ухилення від оплати вказаного збору.