Набувальна давність: адвокат Людмила Гриценко

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Набувальна давність”, Гриценко Людмила, адвокат, медіатор, національний експерт Ради Європи, співзасновник ЮГ “Право”, розповіла про теоретичний аспект та норми цивільного права, розглянула норми ЦК України.

Законодавець і теорія цивільного права визначає 2 способи набуття права власності : первинний і похідний.

Первинний спосіб – це такий , який не залежить від прав попереднього власника на майно. Похідний спосіб – це коли право власності на майно переходить до власника від його попередника в порядку правонаступництва.

Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.Підставами виникнення (набуття) права власності є різні правопороджуючі юридичні факти, або правовідносини.

За ЦК України до первинних способів набуття права власності належать:

  • Набуття ПВ на новостворену (виготовлену) річ
  • Набуття ПВ на перероблену річ чи на зібрані плоди або привласнені (добуті) загальнодоступні дари природи
  • Визнання ПВ на самочинне будівництво
  • Набуття права власності на скарб, знахідку, бездоглядну домашню тварину або інше безхазяйне майно
  • Набуття права власності на майно добросовісним набувачем від не уповноваженого відчужувача
  • Набуття права власності за набувальною давністю. (Належить саме до первинних способів набуття права власності).

За ЦК України до похідних способів набуття права власності належать:

  • Набуття права власності на підставі правочинів
  • В порядку спадкування після смерті особи
  • В порядку правонаступництва при реорганізації юридичної особи
  • У випадку приватизації державного майна та майна, що перебуває в комунальній власності

Таким чином, підставою первинного способу набуття права власності є правопороджуючі юридичні факти, а для похідного – правовідносини, які виникли на підставі відповідних юридичних фактів.

ЦК України розглядає набувальну давність як первинний спосіб набуття права власності, який поширюється на випадки фактичного безпідставного володіння чужим майном за певних умов.

Отже, підставою первинного способу набуття права власності є правопороджуючі юридичні факти. Підставою похідного способу набуття права власності є правовідносини, які виникли на підставі відповідних юридичних фактів. ЦК України розглядає набувальну давність, як первинний спосіб набуття права власності, який поширюється на випадки фактичного безпідставного володіння чужим майном за певних умов.