Надання доступу до матеріалів кримінального провадження має здійснюватися всім без винятку учасникам зі сторони захисту, тобто окремо підозрюваному, окремо законному представнику, окремо захиснику

Повідомлення про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК є процесуальною дією, яка має індивідуальний характер, тобто стосується конкретного учасника кримінального провадження і не може делегуватися захиснику.

Вручення повідомлення про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК лише захиснику не свідчить про належне повідомлення підозрюваного про закінчення досудового розслідування і відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд закрив
кримінальне провадження щодо ОСОБА_8 на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК, після повідомлення про підозру.

Апеляційний суд залишив без зміни цю ухвалу.

У касаційній скарзі прокурор вказує, що підозрювана ОСОБА_8 була повідомлена про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування для ознайомлення 19.03.2020, оскільки таке повідомлення було вручене її захиснику ОСОБА_9. З огляду на викладене прокурор вказує, що перевіряючи доводи його апеляційної скарги, апеляційний суд дійшов
неправильного висновку про те, що підозрювана ОСОБА_8 особисто не була
повідомлена про закінчення досудового розслідування, оскільки таке повідомлення було вручене її захиснику, що не заборонено вимогами процесуального закону.

Позиція ККС: залишено без зміни ухвалу апеляційного суду.

Обґрунтування позиції ККС: колегією суддів ККС не встановлено фактів, які б підтверджували доводи прокурора про належне повідомлення ОСОБА_8 про
закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального
провадження для ознайомлення у порядку ст. 290 КПК.

Як встановлено судом першої інстанції, з чим погодився і суд апеляційної інстанції, матеріали кримінального провадження не містять підтверджень того, що ОСОБА_8 отримала повідомлення про закінчення досудового розслідування у передбачений законом спосіб. Таких підтверджень прокурором не було надано й в ході судового розгляду.

Більше того, на підтвердження обґрунтованості висновків судів попередніх інстанцій в матеріалах провадження наявні копії ухвал слідчих суддів місцевого
суду, відповідно до яких у задоволенні клопотання слідчого про встановлення
підозрюваній ОСОБА_8 строку ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження відмолено. Ухвали мотивовані тим, що з боку ОСОБА_8 не встановлено дій, які б свідчили про її зволікання при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, оскільки такі матеріали не містять підтверджень щодо належного повідомлення підозрюваної про закінчення досудового розслідування та надання матеріалів для ознайомлення.

З огляду на викладене, колегія суддів ККС погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, що вручення такого повідомлення захиснику не може беззаперечно свідчити і про належне повідомлення підозрюваної ОСОБА_8
про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального
провадження для ознайомлення.

Тобто, повідомлення про закінчення досудового розслідування та відкриття
матеріалів кримінального провадження для ознайомлення у порядку ст. 290 КПК є процесуальною дією, яка має прямий індивідуальний характер, тобто стосується конкретного учасника кримінального провадження, і не може делегуватися захиснику.

Більше того, саме надання доступу до матеріалів кримінального провадження має здійснюватися всім без винятку учасникам кримінального провадження зі сторони захисту, тобто окремо підозрюваному, окремо законному представнику, окремо захиснику.

Таке право кожного учасника кримінального провадження є абсолютним, та може не здійснюватися виключно за їх власним волевиявленням (наприклад
відмова від такого ознайомлення). Процесуальний закон містить застереження
лише щодо обмеження строку для ознайомлення з матеріалами, до яких надано
доступ у порядку ст. 290 КПК, і таке обмеження допускається на підставі ухвали
слідчого судді, якою встановлюється певний строк, а не заборона на ознайомлення.

З реєстру матеріалів досудового розслідування, доданого до обвинувального акта, вбачається, що підозрювана ОСОБА_8 з матеріалами кримінального провадження не ознайомлювалася. Відповідно до цього реєстру процесуальні дії, які проведені за участю ОСОБА_8, це повідомлення про підозру, допит підозрюваної, вручення обвинувального акта.

А тому посилання прокурора про те, що у цьому кримінальному провадженні у порядку ст. 290 КПК надано доступ до матеріалів досудового розслідування саме «стороні захисту» не свідчить про реалізацію цього права підозрюваною ОСОБА_8.

Детальніше з текстом постанови ВС від 27.12.2022 у справі No 607/21493/20 (провадження No 51-2663км22) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/108225982.