НАЗК має надати аналіз попередньої Антикорупційної стратегії та відповідного звіту до затвердження стратегії на новий період: Світлана Шелест

Вища рада правосуддя наполягає на необхідності проведення Національним агентством з питань запобігання корупції аналізу стану виконання кожного із заходів, передбачених попередньою Антикорупційною стратегією, та надання відповідного звіту до затвердження стратегії на новий період.

Про це член Вищої ради правосуддя Світлана Шелест сказала під час зустрічі з головами апеляційних судів, яка відбулася у Верховному Суді.

«Перед затвердженням нового документа потрібно проаналізувати результати попередніх змін. Без ґрунтовного аналізу недоцільно міняти те, що вже запроваджено і високо оцінено, в тому числі і нашими міжнародними партнерами», – зазначила Світлана Шелест.

Вона зауважила, що реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів, яке відбувалося впродовж останніх років, сприяло наближенню української системи правосуддя до європейських стандартів. На сьогодні спостерігається позитивна тенденція у зростанні рівня професіоналізму, підвищенні ефективності та якості судової системи, а також у зниженні рівня корупції.

За словами члена ВРП, у консультативному висновку Вищої ради правосуддя щодо проєкту Закону України «Про засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки» наголошено, що детальний аналіз стану виконання кожного із заходів, передбачених попередньою стратегією, не здійснений, хоча це є обов’язковою передумовою для розробки нової стратегії. Законодавча вимога щодо аналізу результатів виконання попередньої стратегії є цілком логічною, адже без цього неможливо визначити подальші напрями, проблеми та механізми їх вирішення на наступний період.

Світлана Шелест застерегла від запровадження новел, які можуть заблокувати роботу органів суддівського врядування чи ускладнити роботу судів.