Невиконання позитивного обов’язку держави та захисту від вторинної віктимізації у справі щодо звинувачень у сексуальних домаганнях на робочому місці порушує Конвенцію

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Заявниця була працівницею компанії D., яка надавала клінінгові послуги. У 2014 році її призначили на роботу на східній залізничній станції Тімішоара, яка належала державній залізничній компанії CFR Călători, де вона працювала до 25 жовтня 2017 року.

3 листопада 2017 року заявниця за допомогою адвоката подала до прокуратури при Окружному суді Тімішоари (далі — прокуратура) заяву про злочин проти Ц.П., начальника залізничної станції, звинувачуючи його в систематичних спробах домагання її протягом двох років. Вона посилалася на статтю 223 Кримінального кодексу. Вона запропонувала кількох свідків і надала записи, зроблені нею кількох розмов із Ц.П. інтимного характеру.

27 листопада 2017 року прокуратура почала кримінальне провадження за фактами, наведеними заявницею.

5 грудня 2017 року прокурор допитав заявницю. Вона пояснила, що Ц.П. намагався змусити її вступити з ним у статеві зносини, але ніколи в присутності інших людей. Після неодноразових її відмов Ц.П. став словесно агресивним, переслідуючи та звинувачуючи її в неналежному виконанні своєї роботи. У вересні 2017 року Ц.П. відмовлявся надавати їй миючі засоби, необхідні для виконання своїх обов’язків, і вона зателефонувала своєму менеджеру в компанії D., і розповіла про поведінку Ц.П. протягом останніх двох років. Через кілька днів вона в супроводі Р.М. і F.C., працівників залізничної компанії, які стежать за контрактом з компанією D., зустрілися з U.C., керівником відділу безпеки пасажирів регіонального відділення залізничної компанії в Тімішоарі, щоб обговорити неналежну поведінку Ц.П. щодо неї. Вони надали аудіозапис одного епізоду, який заявниця назвала сексуальними домаганнями. Через п’ять днів U.C. подзвонив їй і F.C. після повернення до свого офісу, де Ц.П. також був присутній. U.C. зустрівся з Ц.П. який, за ніби визнав свої дії та вибачився перед нею. Після того дня вона більше не працювала на східному вокзалі Тімішоари. 1 жовтня 2017 року вона була змушена взяти щорічну відпустку, а після повернення 25 жовтня 2017 року їй довелося вибрати або роботу на Північному вокзалі Тімішоари, або звільнення. Вона обрала останнє. Вона також пояснила, що не повідомляла про дії Ц.П. раніше тому, що боялася його; він часто казав їй: «Хто тобі повірить? Ти прибиральниця, а я начальник, і всі знають, хто я».

допустимість

Юрисдикція Суду ratione materiae

Хоча Уряд не зробив жодних зауважень щодо застосовності статті 8, оскільки це питання, яке належить до юрисдикції Суду і яке він повинен встановити з власної ініціативи (див. Denisov проти України [ВП], № 76639/11, § 93, 25 вересня 2018 року, і Špadijer, згадане вище, § 79, з подальшими посиланнями), Суд вважає важливим зазначити наступне.

ЄСПЛ раніше постановляв у різних контекстах, що поняття приватного життя є широким терміном, який не піддається вичерпному визначенню. Воно включає фізичну та психологічну цілісність особи та поширюється на інші цінності, такі як благополуччя та гідність, розвиток особистості та стосунки з іншими людьми (див. згадане вище рішення у справі Špadijer, § 80, з подальшими посиланнями). Крім того, ЄСПЛ уже постановив, що тіло людини відноситься до інтимного аспекту приватного життя (див. Ніколае Віргіліу Тенасе проти Румунії [ВП], № 41720/13, § 126, 25 червня 2019 р.).

Однак для того, щоб стаття 8 вступила в дію, напад на особу має досягти певного рівня серйозності та бути здійсненим у спосіб, який завдає шкоди особистому здійсненню права на повагу до приватного життя. Не кожна дія чи захід, які, як можна зазначити, негативно впливають на моральну цілісність особи, обов’язково призводять до такого втручання (див. згадане вище рішення у справі Špadijer, § 81, і згадані там органи).

У цій справі заявниця відчувала страждання внаслідок стверджуваної поведінки Ц.П. і скаржилася на те, що органи державної влади не відшкодували шкоди за її страждання. Вона описала сексуальні домагання, яким піддавалась протягом більш ніж двох років. Більше того, прокурор вважав їх достатньо серйозними, щоб вимагати початку розслідування, і таким чином їх існування було підтверджено, хоча було встановлено, що їх тяжкість не має кримінального характеру.

Таким чином, факти, що лежать в основі заяви, стосуються психологічної цілісності заявниці та її сексуального життя, обидва з яких підпадають під приватну сферу, захищену статтею 8 (див., відповідно, Špadijer, згадане вище, § 87, і Carvalho Pinto de Sousa Morais v. Portugal). , № 17484/15, § 35, 25 липня 2017 р.). Беручи до уваги тяжкість відповідних дій і, загалом, те, що було поставлено на карту для заявниці, яка стверджувала про напад на її сексуальну недоторканність, ЄСПЛ визнає, що поводження, на яке вона скаржиться, досягло межі застосовності статті .

Доводи сторін

Заявниця

У своїх перших поясненнях заявниця описала приниження, яке вона зазнала від Ц.П. протягом певного часу, він переслідував її на роботі, заявляючи, що вона зазнала емоційного насильства, яке завершилося її звільненням. Вона також стверджувала, що Ц.П. збрехав у своїх заявах про те, що вони мали статевий акт. Він також очорнив її перед прокурором, швидше за все, в помсту за її скаргу та для виправдання своєї абсолютно неадекватної поведінки на роботі.

У своїх подальших доводах у відповідь на доводи Уряду заявниця зазначила, що національні суди не взяли до уваги надані нею докази щодо сексуальних домагань, яких вона зазнала. Вона повторила, що Ц.П. сексуально домагався її на робочому місці та викликав у неї відчуття приниження, страху та низької самооцінки.

Уряд

Уряд стверджував, що влада вжила достатніх заходів для виконання своїх позитивних зобов’язань. Зокрема, заявниця мала змогу подати свої скарги до органів влади та скористалася перевагами змагального провадження, оскільки вона мала змогу представити свої аргументи та докази та оскаржити доводи Ц.П. У той же час, як імовірна жертва сексуальних домагань, вона отримала особливий захист під час внутрішнього провадження: вона не була присутня на очній ставці з Ц.П. та не наполягали на доведенні, що вона зазнала приниження.

Уряд стверджував, що кримінальне розслідування та наступне судове провадження були ефективними, навіть якщо вони не закінчилися, як очікувала заявниця – -засудженням Ц.П. З цього приводу вони повторили, що, хоча свідчення потерпілої були важливими у провадженні щодо сексуальних домагань, вони мали бути підтверджені іншими доказами. Однак у цій справі докази не підтверджують доводи заявниці про те, що вона зазнала психологічної шкоди або приниження.

Нарешті, Уряд зазначив, що національні рішення були достатньо та належним чином обґрунтовані.

оцінка суду

Загальні принципи

Відповідні принципи щодо захисту права на повагу до приватного життя описані, наприклад, у справі «Ніколае Віргіліу Тенасе проти Румунії» ([GC], № 41720/13, §§ 125-28, 25 червня 2019 р.). Зокрема, незважаючи на те, що основним об’єктом статті 8 є захист особи від свавільного втручання з боку державних органів, крім того, можуть існувати позитивні зобов’язання, невід’ємні від поваги до приватного життя, що може включати вжиття заходів у сфері стосунків осіб між собою (там само, § 125; див. також Söderman v. Sweden [ВП], № 5786/08, § 78, ЄСПЛ 2013, і Špadijer, згадане вище, § 85).

Раніше ЄСПЛ постановив, що поняття приватного життя включає фізичну та психологічну цілісність особи. Згідно зі статтею 8, держави зобов’язані захищати фізичну та психологічну цілісність особи від інших осіб. З цією метою вони повинні підтримувати та застосовувати на практиці адекватну правову базу, яка забезпечує захист від актів насильства з боку приватних осіб, у тому числі в контексті домагань на роботі (див. згадане вище рішення у справі Špadijer, § 87, з подальшими посиланнями).

У контексті посягань на фізичну цілісність особи такий захист має забезпечуватися за допомогою ефективних кримінально-правових механізмів (див. Remetin v. Croatia (№ 2), № 7446/12, § 70 in fine, 24 липня 2014 р., 24 липня 2014 р. та згадані там органи). Якщо напади на фізичну цілісність відбуваються з боку приватної особи, Конвенція не обов’язково вимагає судового переслідування нападника за сприяння держави з метою забезпечення конвенційних прав заявника (див. Сандра Янкович проти Хорватії, № 38478/05, § 50, 5 березень 2009 р.). У таких випадках відповідно до Конвенції національне законодавство допускає можливість надати заявнику можливість переслідувати свого нападника як приватний обвинувач або як потерпіла сторона в ролі субсидіарного обвинувача (див. M.S. проти Хорватії). , № 36337/10, § 75, 25 квітня 2013 р.). Однак у кожній справі, незалежно від того, чи переслідування залишалося в руках національних органів влади, чи заявник скористався можливістю продовжити кримінальне переслідування свого нападника, ЄСПЛ має дослідити відповідні кримінально-правові механізми та спосіб, у який вони були реалізовані (див. Remetin, згадане вище, §§ 95-96, з подальшими посиланнями).

Що стосується менш серйозних дій між особами, які можуть порушити психологічну цілісність, адекватна правова база, яка забезпечує захист, не завжди вимагає наявності ефективного положення кримінального права, яке охоплює конкретне діяння. Законодавча база також може складатися із цивільно-правових засобів захисту, здатних забезпечити достатній захист (див. згадане вище рішення у справі «Špadijer», § 89 з подальшими посиланнями, і A, B і C проти Латвії, № 30808/11, § 151, 31 березня 2016 р. ).

Більше того, що стосується позитивних зобов’язань за статтею 8, це сфера, у якій Договірні держави користуються широким полем розсуду у визначенні кроків, яких необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції з належним урахуванням потреб і ресурсів громади та окремих осіб. Завдання ЄСПЛ полягає не в тому, щоб підміняти себе компетентними національними органами влади у визначенні найбільш відповідних методів захисту осіб від посягань на їхню особисту недоторканість, а радше у перегляді відповідно до Конвенції рішень, які ці органи влади ухвалили під час виконання своїх повноважень (див. R.B. проти Угорщини, № 64602/12, §§ 81-82, 12 квітня 2016 р.).

Нарешті, ЄСПЛ уже неодноразово постановляв, що кримінальне провадження має бути організоване таким чином, щоб не створювати невиправданої загрози життю, свободі чи безпеці свідків, і зокрема тих потерпілих, яких викликають для дачі показань, або їхні інтереси загалом підпадають під сферу дії статті 8 Конвенції (див. докладніші відомості щодо жертви сексуального насильства над дитиною, Y. проти Словенії, № 41107/10, § 103, ЄСПЛ 2015 (витяги) ), з подальшими посиланнями).

Застосування принципів до фактів цієї справи

Спершу, ЄСПЛ зазначає, що справа стосується застосування системи, запровадженої для захисту від сексуальних домагань на робочому місці (див. A, B і C проти Латвії, згадане вище, § 153, де заявники скаржилися виключно на відсутність кримінально-правової реакції на їхню ситуацію сексуальних домагань). Факти справи підпадають під категорію діянь, щодо яких ЄСПЛ уже встановив, що адекватна правова база, яка забезпечує захист, не завжди вимагає наявності ефективного положення кримінального права, яке охоплює конкретне діяння.

Заявниця спочатку повідомила про це свого керівника, який доніс до відома роботодавця інформацію про кривдника. У зв’язку з цим Суд повторює, що залізнична компанія належить державі і, таким чином, представляє державний орган, чиї дії можуть призвести до відповідальності держави за Конвенцією (див. Ліберт проти Франції, № 588/13, § § 38-39, 22 лютого 2018 р.).

Тим не менш, схоже, що залізнична компанія мало що зробила у відповідь на звинувачення в сексуальних домаганнях з боку одного з її співробітників. Незважаючи на наявність внутрішньої політики, яка забороняє будь-яку поведінку, яка порушує гідність особи, і заохочує повідомляти про таку поведінку керівництву, U.C., який був поінформований про ситуацію та вислухав залучених сторін, запропонував їй звернутися до поліції.

Крім того, немає жодних ознак того, що U.C. вказав їй будь-кого іншого в компанії, хто міг би розібратись з її скаргами, або що він сам проінформував би відповідний персонал залізничної компанії. Фактично, видається, що ніякого внутрішнього розслідування взагалі не було.

У цьому контексті ЄСПЛ не може оцінити, чи були запроваджені будь-які механізми на рівні роботодавця для боротьби з сексуальними домаганнями на робочому місці. Це саме по собі може суперечити вимогам статті 8 Конвенції. У зв’язку з цим ЄСПЛ повторює, що Директива 2006/54/ЄС однозначно засуджує сексуальні домагання та закликає держави вживати запобіжних заходів проти них. ЄСПЛ також зазначає, що Європейський парламент у своїй резолюції від 26 жовтня 2017 року визнає, що домагання на робочому місці є питанням здоров’я та безпеки, і його слід розглядати та запобігати як такому, і закликає до подальших заходів для ефективного запобігання та припинення сексуальних домагань, як на робочому місці, так в інших місцях.

ЄСПЛ зазначає, що основним акцентом у скарзі заявниці була недостатня відповідь прокуратури та судів на її скарги щодо сексуальних домагань на робочому місці. Отже, ЄСПЛ звернеться до механізмів, які державні органи дійсно запровадили і які заявниця могла використати, щоб отримати належне відшкодування.

З цього приводу ЄСПЛ зазначає, що внутрішнє законодавство держави-відповідача криміналізує сексуальні домагання на робочому місці. Крім того, право на повагу до репутації та гідності захищається статтею 72 Цивільного кодексу, а порушення прав іншої особи може, в принципі, бути предметом цивільного позову про відшкодування шкоди, поданого відповідно до положень статті 1349 Цивільного кодексу. ЄСПЛ вже встановив, що за умови належного проведення кримінальне розслідування є ефективним національним засобом правового захисту для скарг щодо передбачуваного порушення приватного життя, яке карається національним законодавством (див., mutatis mutandis, Асоціація АКСЕПТ та інші проти Румунії, № 19237/ 16, § 81, 1 червня 2021 р.).

Насправді поліція та прокурор вважали, що кримінальне розслідування є необхідним (див. A, B та C проти Латвії, згадане вище, § 161 in fine). Заявниця стверджувала, що зазнала приниження та, крім того, була піддана небажаному фізичному контакту. Хоча згода була оскаржена двома сторонами, перевірка цього аспекту не впливає на тяжкість самого діяння, але буде оцінюватися як аспект, що стосується ефективності розслідування (див. mutatis mutandis M.C. проти Болгарії, № 39272/98, §§ 179-82, ЄСПЛ 2003-XII). Нарешті, ЄСПЛ має зауважити, що сексуальні домагання вважаються національним законодавством найсерйознішою формою домагань, яка передбачає більш суворе покарання, ніж інші форми домагань, заборонені Кримінальним кодексом.

Таким чином, заявниця не мала жодних підстав сумніватися в тому, що кримінальне розслідування буде ефективним і здатним забезпечити відшкодування (див., mutatis mutandis, згадану вище справу Association ACCEPT та інші, § 81). У зв’язку з цим ЄСПЛ повторює, що, якщо вважатиметься ефективним, кримінально-правові засоби правового захисту самі по собі зможуть задовольнити процесуальне зобов’язання статті 8 (див. «Ботоян проти Вірменії», № 5766/17, § 109 in fine, 8 лютого 2022, з подальшими посиланнями). У світлі вищевикладеного та беручи до уваги, що національні органи дійшли висновку, що вона не була принижена Ц.П, від заявниці не можна вимагати спробувати інші засоби правового захисту, такі як позов до цивільних судів, які також були доступні, але, ймовірно, не мали б успіху.

Нарешті, щодо цього питання ЄСПЛ не може не зауважити, що Уряд не стверджував, що заявниця мала подати окремий цивільний позов проти Ц.П., а також не надав жодних прикладів відповідної національної практики, які б дозволили йому зробити відповідні висновки.

Отже, ЄСПЛ розгляне, чи в кримінальному провадженні щодо звинувачень у сексуальних домаганнях, вчинених проти заявниці, держава достатньо захистила її право на повагу до приватного життя, зокрема, до її особистої недоторканості. Ця оцінка не залежить від того, чи призвело відповідне розслідування до сприятливого для неї результату (див. mutatis mutandis, згадане вище рішення у справі Špadijer, § 91).

У цій справі ЄСПЛ зауважує, що заявниця подала скаргу про кримінальне провадження проти Ц.П. за сексуальні домагання. Розслідування розпочалося негайно, і органи влади, як прокуратура, так і суд, підтвердили, що Ц.П. вчинив дії, про які стверджує заявниця. Однак, вони також вважали, що дії, про які йде мова, не відповідають вимогам, передбаченим кримінальним законодавством для складу кримінального злочину сексуальних домагань. Рішення, ухвалені таким чином у справі, встановили, що злочинець не несе кримінальної відповідальності за стверджуване кримінальне правопорушення або що заявниця не відчувала себе приниженою діями, як елементу, який вимагається національним законодавством для того, щоб вони вважались таким злочином, як сексуальне переслідування.

Однак, у національних рішеннях немає нічого, що дозволило б ЄСПЛ з’ясувати, як органи влади дійшли свого висновку. Прокуратура лише детально описала надані докази, не надавши жодних пояснень щодо того, як ці факти підтверджують її рішення від 22 жовтня 2019 року. Виявляється, що прокуратура не вважала заяви заявниці належним доказом, оскільки не оцінювала їх послідовність і достовірність. Крім того, схоже, що заяви заявниці прокурор не вивчив у контексті. У зв’язку з цим ЄСПЛ має повторити, що, як і домашнє насильство, випадки сексуальних домагань не завжди випливають на поверхню, оскільки про них значно менше інформації – вони часто відбуваються в особистих стосунках і за зачиненими дверима, що ще більше ускладнює збір доказів (див. mutatis mutandis, Opuz проти Туреччини, № 33401/02, § 132, ECHR 2009). Ці прогалини не були усунені ні генеральним прокурором, ні районним судом у їхніх наступних рішеннях. Як і рішення прокуратури від 22 жовтня 2019 року, яке не містить мотивів, здатних пояснити спосіб тлумачення та застосування закону до фактичних обставин справи.

ЄСПЛ зауважує, що основною причиною як рішення прокуратури від 22 жовтня 2019 року, так і рішення районного суду від 11 червня 2020 року є відсутність приниження постраждалої діями, про які йдеться. Однак органи влади не надали жодних додаткових пояснень щодо своїх висновків і не спробували розглянути в контексті докази того, що вона іноді виглядала сумною після зустрічі з Ц.П., тоді як в інший час вона виглядала досить веселою. Наприклад, згадування цих тверджень у рішеннях не супроводжувалося жодною оцінкою відносин влади та підпорядкування між заявницею і Ц.П., або погроз, які він нібито висловлював на її адресу, хоча ці елементи були належним чином доведені до уваги органів влади під час провадження (див. пункт 8 in fine та, mutatis mutandis, Bărbulescu проти Румунії [ВП], № 61496/08, § 117, 5 вересня 2017 р.).

Органи влади не зробили жодних спроб пов’язати свої висновки з національним законодавством, незважаючи на те, що повага до гідності є помітною рисою законодавства держави-відповідача.

Крім того, органи влади не вжили активних заходів для встановлення наслідків дії Ц.П. щодо заявниці. У цьому відношенні, беручи до уваги такі значення, як елемент залякування або приниження постраждалої має для встановлення наявності злочину сексуальних домагань згідно з національним законодавством, органи влади могли замовити психологічне обстеження заявниці з метою отримання фахового аналізу її реакцій після зустрічі з Ц.П., а також визначити наявність можливих психологічних наслідків стверджуваного переслідування (див., mutatis mutandis, M.G.C. проти Румунії, № 61495/11, § 70, 15 березня 2016 р.). Вони також могли перевірити, чи існували будь-які підстави для заявниці висунути неправдиві звинувачення проти Ц.П., як на це натякали деякі свідчення свідків. Однак ЄСПЛ зауважує, що нічого з вищезазначеного не було зроблено на жодному етапі розслідування у цій справі (див., mutatis mutandis, I.C. проти Румунії, № 36934/08, § 54, 24 травня 2016 року).

Крім того, ЄСПЛ із занепокоєнням зазначає, що постанова прокуратури від 22 жовтня 2019 року містила детальний виклад інсинуацій, зроблених Ц.П. у своїх заявах про приватне життя заявниці та ймовірні мотиви її дій і звинувачень. Як стверджувала заявниця, вони могли бути не більш ніж стратегією захисту Ц.П. Хоча, можливо, прокурору було необхідно послатися на певні аспекти цих заяв, важко зрозуміти, якій меті дослідження кримінального правопорушення служило їх широке відтворення в рішенні прокурора. Окрім байдужості та неповаги до заявниці, їх присутність стигматизувала її та може розглядатися як порушення її прав, гарантованих статтею 8 Конвенції (див., mutatis mutandis, J.L. проти Італії, № 5671/16, § 136, 27 травня 2021 р. та Санчес Карденас проти Норвегії, № 12148/03, §§ 33-39, 4 жовтня 2007 р.).

У тому ж ключі слід зазначити, що під час розслідування кримінального провадження заявницю піддали очній ставці з U.C. Прокурор не надав жодних пояснень щодо необхідності цієї очної ставки та її впливу на заявницю. Суд повторює, що органи влади повинні ретельно зважити необхідність очної ставки, а гідність і чутливість постраждалої повинні враховуватися та захищатися (див., mutatis mutandis, Y. проти Словенії, згадане вище, § 103).

У зв’язку з цим ЄСПЛ повторює, що на міжнародній арені сексуальні домагання однозначно засуджуються, і держави закликаються до ефективного покарання винних і таким чином покласти край безкарності. Водночас міжнародні документи, зокрема Європейська соціальна хартія та Стамбульська конвенція, вимагають від Договірних сторін вжити необхідних законодавчих та інших заходів для захисту прав та інтересів постраждалих. Такі заходи передбачають, серед іншого, захист від вторинної віктимізації (докладніше див., mutatis mutandis, Y. проти Словенії, згадане вище, § 104), обов’язок, який органи влади не виконали в цій справі.

Нарешті, Суд зазначає, що навіть після того, як залізничній компанії стало відомо про скарги на сексуальні домагання, заявниця продовжувала страждати від наслідків, оскільки врешті-решт була змушена залишити роботу. Цей елемент, який, безсумнівно, посилив її страждання та почуття безсилля, не мав ніякого відношення до того, як органи влади оцінювали її скарги.

Висновок

З цих причин, не виходячи за межі свого розгляду та принцип субсидіарності та не висловлюючи думки щодо вини Ц.П., ЄСПЛ визнає, що розслідування справи заявника мало такі значні недоліки, що можна вважати порушенням позитивних зобов’язань держав за статтею 8 Конвенції (див., mutatis mutandis, M.C. проти Болгарії, згадане вище, § 167, і Söderman).

Відповідно, мало місце порушення цього положення.

Рішення в цій справі ухвалене Палатою 30 серпня 2022 року й набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції.

Документ у перекладі Савви Кузьменка, адвоката, директора Вищої школи адвокатури НААУ.