НПУ наполягає на виключенні незаконних норм з проєкту Положення про здійснення СПФМ фінмоніторингу

Представники Нотаріальної палати України 7 липня взяли участь у засіданні Робочої групи з питань нормативно-правового забезпечення у сфері фінансового моніторингу при Міністерстві юстиції України, до якої входять також представники Мін’юсту, Державної служби фінансового моніторингу, НААУ та інші експерти.

Учасники засідання обговорили розроблений Мін’юстом проект Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України.

Представники НПУ надали низку критичних зауважень до проекту Положення.

Зокрема, у Положенні безпідставно закріплюються обов’язки СПФМ, які насправді відсутні у Законі № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Таким чином порушується і стаття 19 Конституції України, згідно з якою органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Важливо, що пропозиції нотаріальної спільноти були подані до Робочої групи попередньо письмово, однак до обговорюваного проекту Положення увійшли в мінімальній частині.

Також представники НПУ під час засідання неодноразово звертали увагу на відсутність чіткості, зрозумілості та однозначності багатьох норм Положення, висловлювали зауваження до пунктів Положення, які порушують закон, права первинних суб’єктів фінансового моніторингу, ускладнюють їх роботу, створюють необґрунтоване надмірне навантаження, яке потягне необхідність додаткових затрат.