обов’язок батька утримувати малолітню дитину незалежно від надання їй добровільно матеріальної допомоги: КЦС ВС

деталі справи

Суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог у частині стягнення аліментів на утримання дитини з підстав наявності у власності малолітньої дитини квартири, що була подарована їй відповідачем, а також у зв’язку з тим, що дохід дочки набагато перевищує дохід відповідача і повністю забезпечує її потреби.

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду не погодився з цим висновком, зазначивши таке.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 190 СК України той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). Такий договір нотаріально посвідчується. Право власності на нерухоме майно за таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права відповідно до закону. Якщо дитина досягла 14 років, вона бере участь в укладенні цього договору. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно. У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов’язується самостійно утримувати її.

Таким чином, положення зазначеної статті застосовуються виключно з метою припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно.

Водночас матеріали справи не містять належних та допустимих доказів того, що відповідач подарував квартиру своїй дитині в рахунок саме аліментних платежів або з метою припинення права на аліменти для дитини, та що між сторонами було укладено договір про припинення права на аліменти, що передбачено в ст. 190 СК України. 

Верховний Суд звернув увагу на те, що надання малолітній дитині матеріальної допомоги у добровільному порядку є правом і обов’язком  батька та не звільняє його від обовязку утримувати дитину. Крім того, квартира була подарована дитині під час сумісного проживання сторін разом із нею однією сім’єю.

Відповідно до ст. 188 СК України батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби. Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину тільки за рішенням суду. Якщо дитина перестала отримувати дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа має право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів.

Разом з тим належних та допустимих доказів на підтвердження того, що дохід дитини набагато перевищує його дохід і повністю забезпечує потреби дочки, відповідач суду не надав.

Європейський суд з прав людини зауважив, що між інтересами дитини та інтересами батьків повинна існувати справедлива рівновага і, дотримуючись такої рівноваги, особливу увагу слід приділяти найважливішим інтересам дитини, які за своєю природою та важливістю мають переважати над інтересами батьків (рішення від 7 грудня 2006 року у справі «HUNT v. UKRAINE», № 31111/04, § 54).

За таких обставин, встановивши, що малолітня дитина проживає разом із матір’ю, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для стягнення з відповідача аліментів на її утримання.

Зважаючи на те, що рішення суду першої інстанції в частині позовних вимог про стягнення аліментів на утримання дитини відповідає вимогам закону і було скасоване судом апеляційної інстанції помилково, постанову останнього в частині відмови у задоволенні цієї вимоги Верховний Суд скасував та залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Постанова Верховного Суду від 27 травня 2020 року у справі № 712/4702/19 (провадження № 61-929св20) – http://reyestr.court.gov.ua/Review/89509401.