Огляд практики застосування Верховним судом норм про субсидіарну відповідальність у справах про банкрутство

Верховним судом для вільного ознайомлення запропонований “Огляд практики застосування Верховним Судом норм про субсидіарну відповідальність у справах про банкрутство”

Про це повідомив Верховний Суд.

Інформація була напрацьована та узагальнена управлінням забезпечення роботи судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

В огляді наявні правові висновки Верховного Суду, які сприятимуть забезпеченню сталості та єдності судової практики у справах щодо покладення субсидіарної відповідальності на засновника/власника боржника, органів управління його майном, а також щодо встановлення підстав і обставин (наявності вини й причинно-наслідкових негативних наслідків для боржника), з якими законодавець пов’язує застосування інституту субсидіарної відповідальності, тощо.