Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката за порушення правил адвокатської етики: Віктор Вовнюк

Віктор Вовнюк – видатний адвокат України, Голова секретаріату Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, провів у Вищій школі адвокатури вебінар НААУ на тему: «Правила адвокатської етики: дисциплінарні процедури і практика».

Правила адвокатської етики придумані не органами адвокатського самоврядування, вони прямо передбачені у тексті Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон), а тому на адвокатів покладений обов’язок щодо їх дотримання.

Про обов’язок дотримання Правил адвокатської етики йдеться насамперед у приписах Закону, що стосуються таких питань:

 1. Присяга. «Я, (ім’я та прізвище), урочисто присягаю у своїй адвокатській діяльності дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики…» (п.2 ч.1. ст. 11 Закону);
 2. Адвокатська діяльність. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики … (ч.1 ст. 20 Закону). Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики (ч.1 ст. 21 Закону).
 3. Договір. Зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити… та правилам адвокатської етики (ч.5 ст.27 Закону). Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору… у разі, якщо результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать … правилам адвокатської етики (п.2 ч.1 ст.28 Закону).
 4. Дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарним проступком адвоката є порушення правил адвокатської етики (п.2 ч.2 ст.34 Закону). Дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю застосовується у разі систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики (п.3 ч.2 ст.31 Закону); позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю застосовується у разі систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України (п.4 ч.2 ст. 32 Закону).

Лектор сфокусував особливу увагу на визначенні сфери поширення Правил адвокатської етики, адже це питання є практично актуальним, саме зі сфери поширення виникає низка проблемних питань: чи можна особу притягнути до дисциплінарної відповідальності, чи повинен суб’єкт дотримувати Правил адвокатської етики, хто повинен їх дотримуватися, чи можна притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності лише під час здійснення адвокатської діяльності чи під час здійснення інших дій тощо.

Таким чином, за колом осіб Правила адвокатської етики поширюються на:

 • Адвокатів України, відомості про яких внесені до ЄРАУ, а також відомості про яких, можливо, відсутні в ЄРАУ у разі, якщо такі адвокати отримали свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в законний спосіб;
 • Адвокатів іноземних держав, відомості про яких внесені до ЄРАУ;
 • Адвокатів, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинене;
 • Адвокатів – членів органів адвокатського самоврядування;
 • Помічників адвокатів, стажистів, інших осіб, що перебувають у трудових відносинах з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням);
 • Адвокатські бюро, адвокатські об’єднання.

Дія Правил поширюється за діяльністю на:

 1. Всі види адвокатської діяльності (ст. 2 Правил адвокатської етики);
 2. На іншу діяльність (дії) адвоката (ст. 2 Правил адвокатської етики):
 • відносини з судом та іншими учасниками судового провадження;
 • відносини між адвокатами;
 • громадська, наукова та публіцистична діяльність адвоката;
 • використання мережі Інтернет;
 • відносини з органами адвокатського самоврядування;
 • відносини з клієнтом;
 • відносини з державними органами та органами місцевого самоврядування;
 • рекламування адвокатської діяльності;
 • відносини з органами адміністративної юрисдикції;
 • відносини з іншими органами та особами.

Порушення Правил адвокатської етики є дисциплінарним проступком та є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Звернутися  до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, може кожен, кому відомі факти поведінки, що може бути підставою дисциплінарної відповідальності (ч.1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Заява (скарга) може подаватися у наступних формах:

 • заяви (скарги) громадян;
 • рішення, ухвали, постанови, звернення судів;
 • заяви (скарги), постанови, подання слідчих органів;
 • заяви (скарги), подання голів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій або її членів, голів рад адвокатів регіону або її членів;
 • заяви (скарги) адвокатів;
 • заяви (скарги) адвокатських об’єднань, адвокатських бюро, об’єднань адвокатів підприємств, установ, організацій та інших осіб.

Скарги на адвокатів можуть подаватися наступними суб’єктами та стосуються найчастіше таких питань:

 • суддями – неявка в судові засідання; некоректна поведінка в залі суду; неналежний зовнішній вигляд; зобов’язати явитися адвоката в суд;
 • прокурорами та слідчими – не з`являються на погоджений час за викликом; не знайомляться з матеріалами справ; некоректна поведінка під час процесуальних дій; вчинив дії, які в подальшому можуть мати кримінальну відповідальність;
 • іншим адвокатом – після зміни адвоката; конфлікт між адвокатами в процесі надання правової допомоги; в яких різний процесуальний статус; як стратегія;
 • громадянами та юридичними особами – бездіяльність адвоката; незадоволення отриманим рішенням; повернення гонорару; спосіб тиску на протилежну сторону; конфлікт інтересів; адвокатська таємниця; неетична поведінка в мережі Інтернет;
 • органами адвокатського самоврядування – сплата членських внесків; підрив діяльності.