Особливості роботи адвоката в комерційній медіації: адвокат Марина Саєнко

Під час  курсу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему «Особливості роботи адвоката в комерційній медіації», Марина Саєнко, адвокат, бізнес-медіатор Промислово-торгівельної палати Мюнхена та Верхньої Баварії, керуючий партнер АО “Закон Перемоги”, співзасновник Групи медіаторів «Нове право», медіатор Центру медіації Київської ТПП, тренер  з розвитку Soft  Skills, розповіла про відповідальність в комерційній медіації.

Відповідно до директиви № 2008/52/ЄС Європейського парламенту і Ради про деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних і комерційних справах:

«Посередництво, що передбачено цією Директивою, має бути добровільним процесом в тому сенсі, що сторони самі є відповідальними за процес і можуть організувати його так, як вони бажають, а також припинити його в будь-який час».

Медіатори можуть притягуватися до відповідальності за:

 • Неправдиву рекламу
 • Порушення договору
 • Розголошення комерційної медіації
 • Шахрайство
 • Втручання в ділові відносини та в приватне життя
 • Наклеп
 • Порушення обов’язків у процесі медіації
 • Порушення етики

З цього випливає, що відповідальність може бути дисциплінарна, цивільна, кримінальна та адміністративна.

Види відповідальності медіатора:

 • Зобов’язання, які медіатор несе, як і будь-який інший суб’єкт господарювання
 • Відповідальність, що стосується безпосередньо практики медіації, де наявний причинний зв’язок між збитками та його діями.

Стаття 14 проекту Закону України « Про медіацію» №3504- Відповідальність медіатора:

 • Медіатор несе відповідальність за порушення вимог цього Закону в порядку, передбаченому законом.
 • Медіатор також може нести відповідальність, визначену статутом та/або положенням про об’єднання медіаторів, членом якого він є.

У разі якщо, медіатором порушуються умови та строки виконання зобов’язань, порядок проведення процедури медіації, порушення умов конфіденційності, завдано сторонам матеріальної або моральної шкоди чи можливо інше, що передбачено договором, то сторони можуть звернутися до суду із відповідними позовом про захист порушеного права.