Особливості стягнення аліментів на повнолітніх дочку, сина: про добровільний та судовий порядки розповіла адвокат Інна Скузь

Інна Скузь, адвокат, член Центру сімейного права ВША НААУ провела у Вищій школі адвокатури захід з підвищення кваліфікації на тему: «Особливості стягнення аліментів на повнолітніх дочку, сина».

Повнолітні дочка/син мають право на отримання аліментів від своїх батьків у двох випадках:

 1. У разі визнання повнолітнього сина, дочки особами з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи. Аліменти у такому разі присуджуються на строк інвалідності.
 2. У разі продовження навчання повнолітнім сином, дочкою свого навчання у відповідних навчальних закладах. Аліменти присуджуються на строк до досягнення сином/донькою 23 років.

Витрати на утримання вказаних вище повнолітніх дочки і сина покладаються на обох батьків незалежно від того, з ким із них проживають повнолітні дочка/син.

Батьки зобов’язані утримувати повнолітніх дочку/сина, які потребують матеріальної допомоги, незалежно від того, чи перебувають такі батьки у шлюбі чи ні (у випадку народження дитини під час фактичних шлюбних відносин), чи визнаний шлюб недійним, чи позбавлені вони батьківських прав, чи дитина від них відібрана тимчасово без позбавлення батьківських прав.

При цьому, як наголошує лектор, важливо:

 1. Аби повнолітні дочка/син реально потребували матеріальної допомоги. Отримання ними соціальних пенсій, стипендій, заробітної плати та наявність майна не є безумовною підставою для позбавлення їх права на отримання аліментів;
 2. Батьки у змозі були таку матеріальну допомогу надавати.

Аліменти на утримання повнолітніх дочки і сина можуть виплачуватися як в добровільному, так і судовому порядку.

Добровільний порядок сплати аліментів включає в себе наступні способи:

 1. Один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві (ст. 201 Сімейного кодексу України). Але така заява може бути згодом відкликана (ст. 187 Сімейного кодексу України).
 2. Відповідно до ст. 9 та ст. 201 Сімейного кодексу України батьки повнолітніх дочки і сина можуть укласти між собою або також з повнолітньою дочкою, сином договір про сплату аліментів на повнолітніх дочку/сина, у якому визначити розмір, строки та порядок виплати аліментів. Договір має бути укладений письмово та підлягає нотаріальному посвідченню. У разі невиконання батьком (матір’ю) свого обов’язку за договором, стягнення аліментів здійснюється не за судовим рішенням, а на підставі виконавчого напису нотаріуса органом державної виконавчої служби.

Судовий порядок стягнення аліментів на повнолітніх дочку/сина:

Рішення суду, за яким на користь дитини стягувалися аліменти до досягнення нею повноліття, не дає права на стягнення аліментів після досягнення 18 років. У такому разі необхідно звертатися до суду із новою позовною вимогою про:

 1. Про стягнення аліментів на утримання повнолітніх дочки/сина, які продовжують навчання або
 2. Про стягнення аліментів на утримання повнолітніх непрацездатних дочки/сина.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 Сімейного кодексу України право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів мають:

 • той з батьків, з ким проживає дочка, син, які продовжують навчання;
 • безпосередньо дочка, син, які продовжують навчання.

По аналогії закону (ст. 10 Сімейного кодексу України) до таких осіб також можна віднести: 1) того з батьків, з ким проживає повнолітня непрацездатна дочка, син; (2) повнолітню непрацездатну дочку, сина.

У разі заявлення позову одним із батьків суд може залучати до участі у справі у якості третьої особи повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчатися або повнолітніх непрацездатних дочку/сина, на користь яких у зв’язку з цим стягуються аліменти. Грошові кошти стягуються виключно на ім’я повнолітньої дочки/ сина.

У ході вебінару лектор також надала відповіді на наступні питання:

 • Куди звертатися?

 Позовна заява про стягнення аліментів на повнолітніх дочку/сина, що продовжують навчання або на повнолітніх непрацездатних дочку/сина пред’являються до суду або за зареєстрованим місцем проживання або місцем перебування відповідача або позивача.

 • Який судовий збір?

За подання до суду вказаних вище позовних вимог судовий збір не сплачується (п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір»).

 • Яке судове провадження?

Вимоги про стягнення аліментів на повнолітніх дочку/сина вирішуються виключно в позовному порядку, оскільки стягнення аліментів в порядку наказного провадження можливе на утримання тільки дитини, якою є особа до досягненню 18 років (ст. ст. 6, 183, 184 Сімейного кодексу України).

 • Чи можна стягнути додаткові витрати?

Стягувати додаткові витрати на студента або повнолітню непрацездатну дочку/сина сімейним законодавством не передбачено (Постанова ВС від 12.09.2018 року у справі № 706/721/17).

 • З якого моменту стягуються аліменти?

Аліменти на повнолітню дочку/сина присуджуються за рішенням суду або у твердій грошовій сумі або у частці від заробітку (доходу) платника аліментів від дня пред’явлення позову, а не від дня набрання судовим рішенням законної сили (ст. ст. 201 та 191 Сімейного кодексу України).

 • Який розмір аліментів на утримання повнолітньої дочки/сина можна просити у суду?

Усе залежить від доказової бази, яку ви надасте Суду разом зі своїм позовом. Суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку/сина у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у ст. 182 Сімейного кодексу України.

При визначенні розміру аліментів суд враховує (ст. ст. 182 і 200 Сімейного кодексу України) наступні обставини:

 1. можливість надання утримання другим з батьків, своїми дружиною, чоловіком, повнолітніми дочкою, сином;
 2. стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
 3. стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
 4. наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
 5. наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;
 6. доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких є більшою його офіційних доходів, які він отримує;
 7. інші обставини, що мають істотне значення.

Суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток (дохід), і щодо яких таким платником аліментів не доведено джерело походження коштів для їх оплати.

При цьому мінімальний та максимальний розмір аліментів на повнолітніх дочку/сина законом не встановлені. Тому, наприклад, мінімальний розмір аліментів може бути навіть нижчим, ніж 50% прожиткового мінімуму на дитину від 6 до 18 років.

Які документи необхідно додавати до позовної заяви для повнолітньої дочки/сина – студента?

 1. довідку з навчального закладу про те, що повнолітня дочка/син перебуває на навчанні;
 2. довідку про вартість навчання, підручників та проїзду до навчального закладу;
 3. довідку про вартість проживання у гуртожитку або орендованій квартирі за місцем знаходження навчального закладу;
 4. довідку (талони) про вартість харчування в їдальні в навчальному закладі.

Які документи необхідно додавати до позовної заяви для повнолітньої дочки/сина з інвалідністю?

 1. медичний висновок, який підтверджує непрацездатність повнолітньої особи;
 2. довідки з Пенсійного фонду України, що повнолітня дочка/син знаходиться на обліку та отримує соціальну пенсію;
 3. акт огляду медико-соціальною комісією (за наявністю);
 4. рахунки щодо лікування повнолітньої дочки/сина з інвалідністю;
 5. товарні та касові чеки про купівлю повнолітній дочці/сину з інвалідністю харчування, одягу тощо.

Порядок виконання судового рішення про стягнення аліментів

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 430 Цивільного процесуального кодексу України суд допускає негайно виконання рішення у справах про стягнення аліментів – у межах суми платежу за один місяць.

Отримавши судове рішення та виконавчий лист про стягнення аліментів з повнолітньої дочки/сина стягувачу необхідно:

 1. Подати виконавчий лист та заяву про примусове виконання рішення до державної виконавчої служби (ч. 1 ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження»);
 2. Подати виконавчий лист та заяву про відрахування аліментів безпосередньо підприємству, установі, фізичній особі-підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи (ст. 7 Закону України «Про виконавче провадження).

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчі дії провадяться виконавцем за:

 • місцем проживання боржника;
 • місцем перебування боржника;
 • місцем роботи боржника;
 • місцезнаходженням його майна.

Право вибору місця відкриття виконавчого провадження належить Стягувачу.

За подання відповідної заяви про примусове виконання рішення авансовий внесок не сплачується (ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження»).

Стягнення аліментів під час воєнного стану

26 березня 2022 року набрав чинності Закон від 15.03.2022 № 2129-IX «Про внесення зміни до розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», яким, зокрема, передбачено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України:

 • припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника (крім рішень про стягнення аліментів та рішень, боржниками за якими є громадяни російської федерації);
 • забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території адміністративно-територіальних одиниць, які тимчасово окуповані внаслідок військової агресії російської федерації, у період такої окупації;
 • за рішеннями про стягнення аліментів підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, які здійснюють відрахування з заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника, перераховують стягнуті кошти на визначений у заяві або зверненні стягувача рахунок, а у разі відсутності реквізитів рахунка стягувача – на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.

Лектор наголосила, що вказаний вище Закон не заборонив нарахування та стягнення пені за прострочення сплати аліментів. Але необхідно пам’ятати, що згідно ст. 196 Сімейного кодексу України, відповідальність за таке прострочення виникає лише за умови наявності вини у діях платника податків.