Особливості захисту прав адвоката-працівника: адвокат Дмитро Навроцький

Під час марафону вебінарів для адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему: “Захист трудових і соціальних прав адвокатів” Дмитро Навроцький – адвокат, член Комітету з трудового права НААУ, керуючий партнер АО SENSUM представив тему: “Особливості захисту прав адвоката-працівника”, де розповів про адвокатську діяльність, її форми здійснення, особливості, вимоги. У ході цього спікер навів приклади практик Верховного Суду та обґрунтував їх.

Організаційні форми адвокатської діяльності

 • Здійснення адвокатської діяльності індивідуально – передбачає, що адвокат працює самостійно і виступає як єдина структурна одиниця.
 • Адвокатське бюро.
 • Адвокатське об’єднання.

Індивідуальна адвокатська діяльність

Адвокат, який працює індивідуально – є самозайнятою особою.

З цього моменту автоматично виникає його податковий статус і він є самозайнятою особою автоматично.

Адвокат отримує цей статус з початку своєї діяльності. З моменту внесення в ЄРАУ, він є самозайнятою особою. Це підстава для автоматичного взяття його на облік податкових органів.

Вимоги щодо несумісності

Для адвоката є притаманними питання щодо несумісності, оскільки він може перебувати у трудових відносинах з іншими суб’єктами господарювання, інституціями або іншими органами державної влади.

Адвокати можуть бути допущеними до роботи в органах державної влади без необхідності отримання спеціальної освіти.

Наразі є дозвіл для залучення адвокатів до відповідних державних посад. Адвокати, які працюють індивідуально або в об’єднаннях, можуть вступати у відносини з іншими суб’єктами.

За приписами статті 7 Закону №5076-VI несумісною з діяльністю адвоката є:

 • 1) робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»; Це керівні посади в органах державної влади, які передбачають, що адвокат в певних обставинах зобов’язаний призупинити свою адвокатську діяльність. І після цього він може працювати саме на посадах, які визначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»; У всіх інших випадках, якщо така посада не віднесена до відповідного переліку то і зупиняти адвокатську діяльність не потрібно.
 • 2) військова або альтернативна (невійськова) служба; Якщо адвокати мають довгий стаж адвокатської діяльності, вони можуть бути мобілізовані і на цей період припиняють адвокатську діяльність і проходять військову службу.
 • 3) нотаріальна діяльність; Поєднання цих двох професій є неможливим.
 • 4) судово-експертна діяльність.

Адвокати, які працюють в експертних установах, не можуть працювати в них, оскільки вони є несумісними з діяльністю адвоката.

Набувати статус адвоката дозволені усім, хто відповідає критеріям для адвокатської діяльності.

Адвокат як найманий працівник

Адвокат одночасно може перебувати на обліку як самозайнята особа так і одночасно перебувати в адвокатському об’єднанні.

Згідно з роз’ясненням Ради адвокатів України від 16 листопада 2017 року № 254 щодо можливості представництва юридичної особи адвокатом, який працює у неї за трудовим договором, адвокат може представляти юридичну особу, з якою він перебуває у трудових відносинах, за умови укладення з такою юридичною особою договору про правову допомогу.

Адвокатське бюро

Така організаційна форма, як заснування й діяльність адвокатського бюро ст. 14 Закону № 5076 передбачає, що:

• адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту;

Адвокат, який планує здійснювати адвокатську діяльність може обрати дві форми:

 • здійснювати адвокатську діяльність як самозайнята особа
 • у формі юридичної особи і діяти на підставі статуту

• найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив;

• державна реєстрація адвокатського бюро здійснюється у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом;

• стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське бюро;

• адвокатське бюро може залучати до виконання укладених договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах; при цьому. адвокатське бюро зобов’язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Реєстрації адвокатського об’єднання ст. 15 Закону № 5076:

 • • адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту;
 • • державна реєстрація адвокатського об’єднання здійснюється в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом;
 • • стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське об’єднання;
 • • від імені адвокатського об’єднання договір про надання правової допомоги підписується учасником адвокатського об’єднання, уповноваженим на це довіреністю або статутом адвокатського об’єднання;
 • • адвокатське об’єднання може залучати до виконання укладених об’єднанням договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах; при цьому адвокатське об’єднання зобов’язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.