Перетворення фермерських господарств у ТОВ: покращення чи знищення? – адвокат Дмитро Навроцький

У парламенті схвалено ідею перетворити фермерські господарства у товариства з обмеженою відповідальністю. Чиновники Міністерства аграрної політики та продовольства України запевняють, що всі гарантії ФГ зберігаються, а процедура перереєстрації має пройти безболісно. Але досвід КСП свідчить про зворотне.

Йдеться про проект Закону № 6013 від 09.09.2021 «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період», який 12 січня цього року його було прийнято за основу із продовженням строку підготовки.

На жаль, пояснювальна записка до законопроекту не переконує в необхідності прийняття запропонованих змін. Але вони стосуються багатьох юридичних осіб і впливають на фермерські господарства, зокрема в частині удосконалення організаційно-правових форм. Так, автори проекту зазначають, що на сьогодні існує необхідність відступлення від застарілих, на їхню думку, радянських «квазіречових прав», заміни їх на більш сучасні оренду та управління, а також на уніфікацію підходів до розуміння правового статусу підприємств.

Автори законодавчої інціативи говорять, що в судовій практиці існує неоднакове розуміння поняття «приватне підприємство». А це начебто створює проблеми у правозастосуванні. Як аргумент наводяться дві постанови Касаційного господарського суду та Великої Палати Верховного Суду. У 2021 році високі судді вирішили питання застосування положень чинного законодавства та розуміння приватного підприємства – як товариства. У зв’язку із цим, уважають нардепи, мотиви, про які йдеться у судовому рішенні, не виключають можливості застосування аналогічного підходу до державних та комунальних підприємств. І це свідчить про наявність непередбачуваної та кардинально різної національної судової практики щодо наявності у «підприємства» статусу організаційно-правової форми юридичної особи. Тож, вважають нардепи, є потреба невідкладного виконання Верховною Радою свого обов’язку із забезпечення «якості закону», який згідно із практикою ЄСПЛ (справа «Бейелер проти Італії») полягає в тому, щоб закон був доступним для зацікавлених осіб, чітким та передбачуваним. Із цією тезою важко погодитися, оскільки висновки були зроблені без наведення будь-якого прикладу для порівняння.

З урахуванням постановлення проблеми у пояснювальній записці наголошується на необхідності комплексного врегулювання проблеми правового статусу підприємств, а також майнової основи забезпечення підприємницької діяльності. Для цього пропонується запровадити перехідний період на сім років для поступового припинення «підприємств» та їх перетворення у господарські товариства з дотриманням принципу співмірного та передбачуваного втручання у права засновників таких юридичних осіб без покладання на них надмірного тягаря з виконання Закону.

Зміни, які пропонуються у проекті, стосуються багатьох підприємств, серед яких вказано і фермерські господарства, які планується перетворити у ТОВ.

Посадовці Міністерства аграрної політики та продовольства України випромінюють оптимізм: перехід має відбутися безболісно, адже до правонаступників перейдуть усі права, у тому числі на землю, ліцензії, дозволи тощо. Тож, хвилюватися не потрібно.

Разом з тим все виглядає просто тільки на папері, а попередній досвід агропідприємств, зокрема у період реорганізації КСП (масова реорганізація пройшла у 2000 році), показав, що це створило проблеми, які вирішуються судами у 2023 році: спори про правонаступництво та права на землі є актуальними і донині.

Заяви представників Мінагро не містять пояснень необхідності зміни організаційної форми фермерських господарства. Ця форма вбачається універсальною для ведення підприємницької діяльності. І вона вдало себе зарекомендувала ще з 1991 року. За даними Мінагро, однією з найпоширеніших форм підприємництва в аграрному секторі є саме фермерські господарства. Їхня питома вага у структурі суб’єктів господарювання агропромислового комплексу становить 67%.

Перший Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» був прийнятий наприкінці 1991 року. Його мета полягала у створенні можливості  для людей, які переважно проживають у сільській місцевості і працюють на землі, створювати таку юридичну особу для виробництва товарної сільськогосподарської продукції, займатися її переробленням і реалізацією.

19 червня було прийнято новий Закон «Про фермерське господарство», який у зв’язку з розвитком правовідносин дещо по іншому врегулював питання діяльності фермерських господарства та фермерства в цілому. Суть фермерства не змінилася, і передбачалося, що це є формою підприємницької діяльності громадян зі створенням юридичної особи. У 2016, 2018 роках Закон зазнає низки змін і цікавих нововведень. Це, зокрема, розмежування ФГ на підвиди: ФГ сімейного типу зі статусом юр. особи, та ФГ без статусу юр. особи у формі ФОП.

У червні 2020 року Велика Плата ВС зробила висновки з окремих питань діяльності ФГ, зокрема, щодо статусу таких юридичних осіб, наслідків смерті засновника господарства, правового статусу земель ФГ, які були отримані на праві постійного користування (справа № 179/1043/16-ц, № 922/989/18).

Тому, можна стверджувати, що спірних питань у розумінні статусу цих юридичних осіб, статусу засновників та/або спадкоємців, правового статусу земельних ділянок на сьогодні у судовій практиці немає. Окрім цього, діяльність таких юридичних осіб регулюється Земельним кодексом та Законом, що виділяє його з-поміж інших юридичних осіб, про які йдеться у проекті (приватне підприємство, державне підприємство, казенне підприємство, дочірнє підприємство, КСП тощо).

Звичайно, чинний Закон про фермерські господарства не є досконалим і потребує оновлення відповідно до усталеної судової практики та зміни правовідносин, однак такі зміни не є критичними. І деяка схожість ФГ на ТОВ (в аспекті правового регулювання) не є підставою для ототожнення цих двох організаційно-правових форм. ФГ є більш специфічною, має свою основну мету, відмінну від ТОВ, а саме: виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її перероблення та реалізацію за рахунок використання земель.

Підсумовуючи наведене, слід зазначити, що ані в проекті Закону, ані в пояснювальній записці до проекту, ані в заявах уповноважених осіб Мінагро не йдеться та не вказується, у чому полягає необхідність зміни (перетворення) саме фермерських господарств. Яку перевагу ФГ отримають у разі прийняття таких змін? Чи варті вони тих додаткових дій, які засновники ФГ вимушені будуть вчинити для приведення діяльності, документів, земель до вимог нового закону вже у статусі ТОВ?

Схоже, що фермерські господарства потрапили до проекту №6013 помилково. Відтак, відповідні норми мають бути виключені із документу під час його підготовки до другого читання. Сам же законопроект потребує значного доопрацювання.

А якщо законодавець хоче урегулювати питання діяльності ФГ та надати додаткових ознак ТОВ, краще внести зміни до Закону «Про фермерські господарства». Трансформація ФГ у ТОВ може призвести до замороження або припинення багатьох господарств, що є негативом для аграрного сектору.

Матеріал підготовлено адвокатом Дмитром Навроцьким у рамках тижня земельного права в Національній асоціації адвокатів України.