Переговори в адвокатській діяльності: адвокат Трибой

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему «Переговори в адвокатській діяльності»,  Олег Трибой, адвокат, бізнес-медіатор розповів про ведення перегорів в адвокатській діяльності та розглянув їх принципи.

Починаючи надавати правничу допомогу клієнту, адвокату потрібно враховувати, що така допомога пов’язана з ризиками і тільки сам адвокат може їх мінімізувати своєю майстерністю та професіоналізмом. В Кримінальному кодексі України є статті в яких зазначено, що працюючи адвокатом можна наражатись на небезпеку.

 • Стаття 397. Втручання в діяльність захисника чи представника особи.
 • Стаття 398. Погроза, або насильство щодо захисника чи представника особи.
 • Стаття 399.Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи.
 • Стаття 400. Посягання на життя захисника чи представника особи в зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги.

Говорячи про переговори – то це діалог, за участю двох або більше сторін, з наміром досягти вигідного сторонам результату в одному або декількох питаннях, якщо хоч в одному питанні існує незгода або конфлікт. Переговори це взаємодія та процес між учасниками, які ідуть на компроміс та оптимізують власні бажання для погодження питань взаємного інтересу всіх сторін переговорів.

Отже, переговори в інтересах клієнта – це і є адвокатська діяльність.

Переговори застосовують при:

 • Правовому супроводі діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави
 • Захисті прав, свобод і законних інтересів громадян
 • Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб перед фізичними та юридичними особами

І, найцікавішим моментом є те, що кожне українське місто відрізняється веденням переговорів.

Переговори і інтереси:

 • Адвокат веде переговори для досягнення власних цілей, захищаючи свої особисті інтереси
 • Адвокат веде переговори з клієнтом під час підписання та виконання договору про надання правової допомоги
 • Адвокат веде переговори з іншими особами для цілей клієнта, захищаючи інтереси клієнта

Коли відбуваються переговори, то головна мета зробити так, щоб були представлені інтереси адвоката та інтереси клієнта і при цьому зберігалась безпека.

Для переговорного процесу треба розуміти, яка дефініція поняття клієнт та конфлікт інтересів:

 • Клієнт – фізична або юридична особа, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється адвокатська діяльність
 • Конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності

Принципи переговорів в адвокатській діяльності

Адвокатська діяльність, в тому числі переговори в інтересах клієнта, здійснюються на принципах:

 • Верховенства права
 • Законності
 • Незалежності
 • Конфіденційності
 • Уникнення конфлікту інтересів

Головним постулатом переговорів має бути такий – стан справи повинен бути кращим, ніж до переговорів .