Перекладено українською ч. VI Керівництва з належної практики застосування Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року

Сьогодні в Україні склалися умови, які спричинили значну міграцію населення, і постала необхідність у широкому застосуванні положень міжнародних договорів щодо вивезення дітей за кордон у практиці судів, а також адвокатами, фахівцями-практиками, які працюють у сфері міжнародного сімейного права.

Про це повідомляє Судова влада.

Верховний Суд переклав українською мовою ч. VI Керівництва з належної практики застосування Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року, присвячену одному з її найважливіших положень –  підпункту «b» ч. 1 ст. 13 Конвенції. Керівництво підготовлене Гаазькою конференцією з міжнародного приватного права та опубліковане на вебсайті www.hcch.net.

У ст. 12 Конвенції зазначено, що в разі незаконного вивезення дитини за кордон, якщо минуло не більше року з дати вивезення, суд або адміністративний орган держави, в якій перебуває дитина, видає розпорядження про негайне її повернення в країну звичайного проживання. Коли минуло більше року, дитина має бути повернута додому, якщо немає даних про те, що вона прижилася у новому середовищі.

Стаття 13 Конвенції встановлює винятки з цього правила. Зокрема, підпункт «b» ч. 1 цієї статті передбачає, що судовий або адміністративний орган запитуваної держави не зобов’язаний видавати розпорядження про повернення дитини в разі доведення, що існує серйозна загроза заподіяння їй фізичної або психічної шкоди чи створення для неї нетерпимої обстановки в разі повернення.

У Керівництві також містяться посилання на інші положення Конвенції та міжнародні документи, які мають значення для застосування ст. 13. Зокрема, на Конвенцію про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей 1996 року, яка доповнює та посилює Конвенцію 1980 року в різних важливих аспектах.

Нагадаємо, Верховний Суд зробив правові висновки щодо застосування положень Конвенції 1980 року та Конвенції 1996 року в їх взаємодії у постанові від 17 серпня 2022 року у справі № 613/1185/19  (https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1320586/).  

Переклад українською – Конвенція 1980 року про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Керівництво з належної практики.