Після критики адвокатури у ВРУ запропонували нову форму реагування суддів на зловживання правами адвокатами

Після того як в НААУ розкритикували ідею штрафування адвокатів за зловживання процесуальними правами, закладену у проекті Закону №5661, автор законодавчої ініціативи підготував альтернативний варіант реагування суддів.

Голова Комітету ВР з питань правової політики, народний депутат Денис Маслов надіслав Національній асоціації адвокатів проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо постановлення слідчим суддею, судом окремої ухвали» та попросив надати офіційну позицію щодо нього.

Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Документ розглянули на засіданні Ради адвокатів України, що проходить сьогодні в Ужгороді. Ним пропонується доповнити КПК новою статтею:

«Стаття 372-1. Окрема ухвала слідчого судді, суду

1. Слідчий суддя, суд, встановивши під час розгляду кримінального провадження, під час розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора під час досудового розслідування, а також під час розгляду клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, віднесених до його компетенції, порушення вимог кримінального процесуального законодавства України, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним особам або органам для усунення причин та умов, що сприяли такому порушенню.

2. Слідчий суддя, суд може постановити окрему ухвалу у випадку зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, неналежного виконання професійних обов’язків чи іншого порушення кримінального процесуального законодавства України адвокатом, прокурором, слідчим або дізнавачем, а також порушення ними прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні.

3. В окремій ухвалі, крім відомостей передбачених статтею 372 цього Кодексу, також зазначається:

  • 1) норма кримінального процесуального законодавства України (у тому числі його стаття, пункт тощо), вимоги якої порушено;
  • 2) права, свободи чи законні інтереси учасників кримінального провадження, інших осіб, стосовно яких здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом, якщо вони були порушені;
  • 3) зміст встановленого факту зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків або іншого порушення кримінального процесуального законодавства України адвокатом, прокурором, слідчим чи дізнавачем;
  • 4) відомості про особу або орган, відповідальний за усунення причин та умов, що сприяли такому порушенню, чи відомості про орган, до повноважень якого згідно з законом належить притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора, слідчого, дізнавача або адвоката.

4. Окрема ухвала надсилається особі або органу, відповідальному за усунення причин та умов, що сприяли порушенню кримінального процесуального законодавства України.

Окрема ухвала щодо прокурора, слідчого, дізнавача або адвоката надсилається органу, до повноважень якого згідно з законом належить притягнення до дисциплінарної відповідальності таких осіб.

5. Окрема ухвала, яку слідчий суддя, суд постановляє, є обов’язковою для розгляду та виконання.

З метою забезпечення виконання окремої ухвали слідчий суддя, суд встановлює у ній строк для надання звіту про її виконання, який не може бути меншим п’яти календарних днів з дня отримання такої ухвали.

6. За наслідками розгляду звіту про виконання окремої ухвали слідчого судді, суду, в разі ненадання такого звіту або порушення встановленого строку для його надання слідчий суддя, суд може встановити новий строк для надання звіту та/або накласти на особу, відповідальну за виконання окремої ухвали, чи на керівника відповідного органу, відповідального за виконання окремої ухвали, грошове стягнення.

Грошове стягнення накладається за ініціативою слідчого судді, суду в порядку та у розмірі, передбаченому Главою 12 цього Кодексу.

7. Сплата грошового стягнення не звільняє від обов’язку виконати окрему ухвалу і надати звіт про її виконання. Повторне невиконання цього обов’язку тягне за собою застосування наслідків, установлених частиною шостою цієї статті.

8. Окрему ухвалу слідчого судді, суду може бути оскаржено особами, яких вона стосується, в апеляційному порядку до суду вищої інстанції.

Окрема ухвала Верховного Суду оскарженню не підлягає.

9. Суд вищої інстанції може постановити окрему ухвалу в разі допущення судом нижчої інстанції порушення норм матеріального або процесуального права, незалежно від того, чи є такі порушення підставою для скасування або зміни судового рішення. Такі самі повноваження має Велика Палата Верховного Суду щодо питань передачі справ на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Окрема ухвала суду вищої інстанції стосовно порушення судом нижчої інстанції норм матеріального або процесуального права, яке містить ознаки дисциплінарного проступку, надсилається органу, уповноваженому здійснювати дисциплінарне провадження щодо судді».

«Йдеться про те, що суд може виносити окрему ухвалу, коли є бачення, що особа зловживає правами. І ця окрема ухвала засвідчує наявність ознак дисциплінарного проступку, – прокоментувала ці пропозиції голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова. – Але хто сьогодні забороняє судам виносити такі ухвали і звертатися до КДКА? Чи потрібне для цього додаткове регулювання? Якщо суд бачить лише ознаки проступку, які надалі має оцінюватися нашими КДКА, тоді такий варіант цілком допустимий».

Водночас, пропозиції законодавчих змін можна тлумачити іншим чином. «Якщо окремою ухвалою вже встановлюється порушення, то чи має право наша дисциплінарна палата оцінити це інакше?, – запитує голова НААУ, РАУ. –  Адже коли адвокат принесе свої документи, з яких дисциплінарна палата, яка вирішує питання притягнення до відповідальності, побачать, що були й інші обставини і факти, не враховані в ухвалі суду, то що ми будемо робити з цією ухвалою?».

Такі повноваження суду самі по собі не охоплюються завданнями кримінального провадження, – переконана Л.Ізовітова. Вона застерігає, що подібні пропозиції можуть стати одним із інструментів впливу на поведінку адвоката. А це, у свою чергу не узгоджується із конституційними гарантіями незалежності адвокатури.

Проект закону додатково вивчать профільні комітети Національної асоціації адвокатів України для надання фахової відповіді.

Нагадаємо, проект Закону №5661 від 14.06.2021 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень про судовий розгляд та досудове розслідування» був обговорений під час спільного засідання шести комітетів Національної асоціації адвокатів України.