Порівняльний аналіз звільнення за власним бажанням та за угодою сторін: адвокат Максим Панченко

Під час марафону вебінарів у Вищій школі адвокатури на тему “Про розірвання трудових договорів”, Максим Панченко, адвокат, доктор юридичних наук, член Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ, член Комітету з трудового права НААУ, викладач Київського Національного університету ім. Т. Шевченка та Національної Академії внутрішніх справ провів порівняльний аналіз звільнення за власним бажанням та за угодою сторін, розповів про співвідношення звільнення за власним бажанням та за угодою сторін в аспекті переваг для працівника та роботодавця.

Порівняльний аналіз звільнення за власним бажанням та за угодою сторін.

Щодо суб’єкта ініціювання звільнення. За угодою сторін: Працівник або роботодавець (п. 1 ст. 36 КЗпП), договір припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може мати місце лише при взаємній згоді про це власника або уповноваженого ним органу і працівника.

За власним бажанням: Працівник (ст. 38, 39 КЗпП: ст. 38: Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

Форма звернення. За угодою сторін: Письмова або усна.

За власним бажанням: Письмова – (ст. 38 КЗпП: «Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні».

Волевиявлення на звільнення. За угодою сторін: Обопільне волевиявлення працівника та роботодавця. Тобто звільнення за угодою сторін передбачає, що між роботодавцем та найманим працівником досягнуто спільної згоди щодо припинення трудового договору у визначений строк.

За власним бажанням: Волевиявлення працівника у свою чергу, звільнення з ініціативи працівника не передбачає обов`язкової наявності згоди роботодавця на таке звільнення, оскільки в даному випадку працівник реалізовує своє право, передбачене трудовим законодавством, а роботодавець вимушений погодитись зі звільненням працівника незалежно від свого бажання.

Строк ініціювання звільнення. За угодою сторін: Момент виникнення бажання. Звільнення за угодою сторін передбачає, що роботодавцем та найманим працівником досягнуто спільної згоди щодо припинення трудового договору у визначений строк.

За власним бажанням: Завчасно, за 2 тижні до самого звільнення, адже відповідно до ст. 38 КЗпП «Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні»

Співвідношення звільнення за власним бажанням та за угодою сторін в аспекті переваг для працівника та роботодавця.

Звільнення за угодою сторін. Переваги для працівника:

  • Можливість узгодження строку звільнення сторонами, тобто підставою припинення трудового договору є: угода сторін.
  • Коротший термін початку виплати допомоги по безробіттю.

Переваги для роботодавця:

  • Відкликання заяви про звільнення немає юридичних наслідків (АЛЕ, як зазначено у Постанові ВС від 21.11.2018 (КАС)у справі No820/243/16, це може свідчити про відсутність волевиявлення у працівника)
  • Можна звільнити у період тимчасової непрацездатності
  • Роботодовець не зобов’язаний погоджувати звільнення із органами профспілкової організації та працевлаштовувати працівника

Звільнення за власним бажанням. Переваги для працівника:

  • Можливість відкликання заяви конклюдентними діями
  • Потрібне лише волевиявлення працівника
  • Можливість дострокового звільнення за власним бажанням

Переваги для роботодавця:

  • Працівник зобов’язаний попередити за 2 тижні та відпрацювати цей термін.
  • Можна звільнити у період тимчасової непрацездатності (які при звільненні за угодою).