Порушення адвокатом основних принципів адвокатської етики як підстава для притягнення до дисциплінарної відповідальності: адвокат Ася Тарасова

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Порушення адвокатом основних принципів адвокатської етики як підстава для притягнення до дисциплінарної відповідальності”, Тарасова Ася, адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ, розповіла про загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення ПАЕ, види дисциплінарних стягнень та основні принципи адвокатської етики.

Загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення ПАЕ:

 • дисциплінарні стягнення лише за винні порушення
 • адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному стягненню доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням КДКА або ВКДКА
 • адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчинені дисциплінарного проступку
 • звинувачення адвоката не можуть ґрунтуватись на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

Види дисциплінарних стягнень :

 • Попередження
 • Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року
 • Для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з ЄРАУ

Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку. Ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката (стаття 36 Закону) та заборона на зловживання правом на звернення до КДКА.

Основні принципи адвокатської етики (Розділ ІІ ПАЕ) та професійні обов’язки адвоката (ст. 21 Закону):

 • Незалежність та свобода адвоката у здійснені адвокатської діяльності. Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права,законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів
 • Дотримання законності. Адвокат в своїй професіональній діяльності не має права вдаватись до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству та ПАЕ
 • Пріоритет інтересів клієнта
 • Неприпустимість конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами та обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.
 • Конфіденційність (ст.10 ПАЕ) як предмет адвокатської таємниці (ст. 22 Закону) – необхідна та найважливіша передумова довірчих відносин між адвокатом і клієнтом

Коло осіб на яких розповсюджується адвокатська таємниця: адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання, помічник адвоката, стажист та інша особа, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом (бюро,об’єднанням) у зв’язку з наданням професійної правничої (правової) допомоги або зверненням особи за правовою допомогою.

Обов’язок адвоката інформувати та попереджати про дотримання принципу конфіденційності.

Адвокат не несе відповідальності за відмову будь-яким особам, органам і установам в розкритті адвокатської таємниці і наданні доступу до неї за наявності дозволу клієнта або особи, яка звернулася за професійною (правничою) допомогою на розкриття адвокатської таємниці.